Løsner på importforbudet

Russland løsner på importforbudet og lar laks- og ørretsmolt komme over grensen. Foto: Wikimedia/Peter Steenstra, U.S. Fish and Wildlife Service
Den russiske regjeringen har opphevet importforbudet mot smolt av atlanterhavslaks og ørret. Dermed kan russiske oppdrettere kjøpe settefisk fra Norge.

Den russiske regjeringen har opphevet importforbudet mot smolt av atlanterhavslaks og ørret. Dermed kan russiske oppdrettere kjøpe settefisk fra Norge. 

Regjeringen korrigerte i går listen over produkter, råstoff og matvarer som tidligere denne måneden ble stoppet for import til landet. 

Avhengig av norsk smolt

Forordningen av 20. august 2014 nr. 830 tar enkelte varegrupper ut fra listen. I følge Fishnews er dette varer som "mangler eller ikke i tilstrekkelig grad med hjemlige tilsvarende varer kan kompensere for de importerte komponentene som benyttes ved produksjon av sosialt viktige grupper matvareprodukter eller som er av avgjørende betydning for å kunne ivareta prioriterte oppgaver innen utviklingen av landbruksproduksjon". 

Selskap som Russian Sea og Russkij Losos er avhengig av å importere smolt, og skal ha lobbyert for å få unntak for smolt i importforbudet. 

Ved å tillate import av smolt vil regjeringen sikre kapasiteten for den hjemlige oppdrettsnæringen. Det er avgjørende siden dagens smoltproduksjon i Russland kun dekker fem prosent av næringens behov. 

– Vi hilser denne beslutningen velkommen, all den tid det kvantumet atlanterhavslaks som oppdrettes ved russiske anlegg i dag, ca 20.000 tonn, utvilsomt ikke er tilstrekkelig. Selskapenes planer om å kunne ha en produksjon på 50-70.000 tonn innen tre til fem år kan bare realiseres hvis det fortsatt blir tillatt å kjøpe norsk smolt, hevdet administrerende direktør Aleksej Aronov i Foreningen for produksjons- og handelsbedrifter i fiskemarkedet, til Fishnews.

Kroken på døra

Avisen Kommersant skriver at det er settefiskproduksjon i Hviterussland og andre selskaper i tollunionen, og at også russiske produsenter kan gå i gang med dette, men at det vil ta lang tid å få en slik produksjon opp å gå. 

– Hvis vi ikke får unntak for smolten, får vi nå ikke satt fisken ut i merdene. Det vil bety kroken på døra for næringen vår. Å starte opp egen smoltproduksjon er det i dag ikke et eneste selskap som har økonomiske muskler til. Selv med offentlig støtte, og her snakker vi om titalls millioner dollar, vil dette ta år, sier Vitalij Kornev, president i Foreningen for produksjons- og handelsselskaper i fiskemarkedet til Kommersant

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: