Longyearbyen får flytekai på 120 meter

I løpet av sommeren 2020 eller 2021 skal 120 meter ny flytekai, med påstående bygninge, være på plass i Longyearbyen havn. (Illustrasjon: Snøhetta).
En 120 meter lang flytekai skal være på plass i Longyearbyen i løpet av 2020 eller 2021. Prosjekteringen starter nå.


En 120 meter lang flytekai skal være på plass i Longyearbyen i løpet av 2020 eller 2021.

Kystverket skal bygge kaia, som etter ferdigstillelse skal overtas av Longyearbyen lokalstyre.

Ifølge en pressemelding fra Kystverket blir kaia etter all sannsynlighet bygget på fastlandet og slept over til Svalbard sommeren 2020 eller 2021. Det er ikke avklart hvem som skal bygge kaien, men entreprisen vil bli lyst ut i løpet av neste år.

Over dekk skal det bygges to bygg på til sammen ca. 1000 m2. (Illustrasjon: Snøhetta)
Over dekk skal det bygges to bygg på til sammen ca. 1000 m2. (Illustrasjon: Snøhetta)

Det er Kystverkets senter utenfor Kabelvåg som skal være prosjektleder for byggearbeidet.

– Ettersom Longyearbyen lokalstyre skal overta kaien etter ferdigstillelse er de tett involvert i planleggingen, slik at vi i størst mulig grad skal få en terminal som dekker fremtidige behov, forteller Jan Arild Jenssen, senioringeniør i Kystverket.

Etter planen skal den nye kaia kunne ta imot skip opp til 250 meters lengde, med visse værforbehold, men primært er behovet i Longyearbyen havn å utvide kapasiteten for fartøy mellom 100 og 150 meter, heter det i pressemeldingen.

Snøhetta har hatt fokus på å utforme byggene slik at de skal fungere best mulig i krevende værforhold. (Illustrasjon: Snøhetta).
Snøhetta har hatt fokus på å utforme byggene slik at de skal fungere best mulig i krevende værforhold. (Illustrasjon: Snøhetta).

– Over dekk skal det bygges to bygg på til sammen ca. 1000 m2. Det ene bygget skal inneholde publikumsområder, med blant annet disponible arealer for å drive servering, samt områder tilegnet salg av opplevelser og utflukter. Publikumsbygget vil også få et amfi som kan benyttes som sitteplasser blant annet ved presentasjoner eller foredrag. Det andre bygget skal inneholde område for gods- og avfallshåndtering, samt disponible arealer for næringsaktivitet, opplyser Tore Fauske, som er senioringeniør i Kystverket.

Omfattende fundamenteringsarbeid

I tillegg til bygging av kaien skal det gjøres et omfattende fundamenteringsarbeid i Longyearbyen for å ivareta forankringspunkter, feste for landgang og fortøyningspullere. Grunnforholdene i Longyearbyen er ustabile, og det er mellom 10 og 20 meter løsmasser over fjell der hvor kaien skal ligge. For å få tilstrekkelig kapasitet på forankringspunktene må det mest sannsynlig bores stag ned til fjellet. Forankringsmetode for kaien er ikke endelig bestemt. Metoden vil basere seg på trykk- og strekkstag mot land, tradisjonelle anker på havbunnen, eller en kombinasjon av disse. Det gjenstår noen geotekniske undersøkelser før man vil beslutte forankringsmetode.

Dr. Techn. Olav Olsen AS har ansvaret for prosjektering av kaien, og med seg på laget har de underleverandørene DHI, Instanes Polar, Aker Solutions, Erichsen & Horgen og ECT innenfor ulike tekniske fagfelt. Arkitekt for flyteterminalen er Snøhetta. (Illustrasjon: Snøhetta).
Dr. Techn. Olav Olsen AS har ansvaret for prosjektering av kaien, og med seg på laget har de underleverandørene DHI, Instanes Polar, Aker Solutions, Erichsen & Horgen og ECT innenfor ulike tekniske fagfelt. Arkitekt for flyteterminalen er Snøhetta. (Illustrasjon: Snøhetta).

Tags