- Lokalstyreleder på ville veier

- Lokalstyreleder Arild Olsen burde vite bedre enn å fremsette feilaktige opplysninger om hva ledelsen i Store Norske gjør eller ikke gjør. Vi har vurdert alle aktuelle driftsmodeller, også den Robert Hermansen tar til orde for, sier direktør Wenche Ravlo i SNSK. (Foto: Arne O. Holm).
- Arild Olsens påstander faller på sin egen urimelighet. Han burde vite bedre, sier direktør Wenche Ravlo i Store Norske.


- Arild Olsens påstander faller på sin egen urimelighet. Han burde vite bedre, sier direktør Wenche Ravlo i Store Norske.

Fredag gikk lederen av Longyearbyen lokalstyre (LL), Arild Olsen (AP), til frontalangrep på styre og ledelse i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.


Klanderverdig

"Det er klanderverdig at Store Norske først kommer med en pris på opprydding av gruvedriften i Svea, for så å fordoble anslaget i 12. time før budsjettvedtaket," sa Olsen til High North News. 

Nå tar direktør Wenche Ravlo i SNSK kraftig til motmæle, og mener Olsen kommer med direkte feilaktige påstander, og at han snakker mot bedre vitende.


Direkte feil

- Olsen må få bruke hvilke ord han vil, men direkte feilaktige opplysninger må vi imøtegå, understreker Wenche Ravlo.

- Faktum er, sier hun til HNN, - at Store Norske har forsøkt å gi et estimat på hva en nedstengning og opprydding i Svea/Lunckefjell kan komme til å koste. Dette er en type operasjon som aldri tidligere har vært gjennomført i det nordlige Arktis.


Fremdeles usikkerhet

Det har ikke vært klart hvor omfattende eieren ønsket at oppryddingen skulle være, og heller ikke hvilke krav miljømyndighetene kommer til å stille til dette arbeidet. Vi har derfor vært svært tydelige på usikkerhetene i vårt anslag gjennom hele prosessen.

Wenche Ravlo understreker at tallene fremdeles er beheftet med stor usikkerhet, ettersom det ennå er mye man ikke vet.


Olsen bør skjønne

- Jeg ville trodd at Arild Olsen, som mangeårig ansatt i vår gruvevirksomhet og styremedlem i Store Norske gjennom tre år, ville være den første til å forstå dette, sier hun.

- Husk at det fulle omfanget av den ønskede oppryddingen i Svea ble noe klarere først da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem, den 12. oktober. Etter at eierens (Næringsdepartementet – red. anm.) ønsker da bli gjort mer tydelig, har vi gjort nye beregninger.


Urimelige påstander

- Arild Olsens antydninger om at Store Norskes ledelse bevisst har valgt å legge frem andre løsninger for fortsatt drift enn den mest lønnsomme faller på sin egen urimelighet, hevder Wenche Ravlo.

- Store Norskes hovedfokus har vært å legge frem et godt gjennomarbeidet forslag til oppstart i Svea/Lunckefjell. Og da selvsagt det mest lønnsomme forslaget, slik vi ser det, men med en markedsrisiko som det alltid vil være. At Olsen antyder at selskapet har valgt å legge frem noe annet er uforståelig. Hvilken grunn skulle et selskap ha for å ikke velge den løsningen som gir best økonomi? Påstanden faller på sin egen urimelighet.


Alle muligheter vurdert

I intervjuet viser Arild Olsen også til en kronikk av tidligere direktør ved SNSK, Robert Hermansen, der Hermansen hevder at det finnes lønnsommere produksjonsformer og drift enn det styret og ledelsen i selskapet har gått inn for.

- Alle produksjonsformer er selvsagt grundig vurdert. Vi har benyttet den gode kompetansen om gruvedrift vi har i selskapet, med involvering helt ned på operatørnivå, før vi med klar margin forkastet alternativene til longwallstrossedrift.


Hermansen tar feil

Lokalstyrelederen viser i intervjuet at han fester større lit til det tidligere direktør Robert Hermansen, som forlot selskapet for nesten ti år siden, hevder i flere avisinnlegg, enn Store Norskes egne analyser.

Vi har også lyttet til Hermansens innspill, og hans driftsalternativ var allerede med i vår evaluering. Vi vurderte det da, og vurderer det fortsatt, som åpenbart mindre lønnsomt, sier Ravlo.


Olsen satt selv i styret

- Olsen mener at Store Norske har lidd under dårlig styring siden tidlig på 2000-tallet, og sier at selskapet nærmest har gravd sin egen grav?

- Jeg registrerer det. Jeg har selv vært i selskapet bare siden 2015, og synes egentlig ikke det er grunn til å dvele så mye ved fortiden, en fortid der altså Arild Olsen selv har sittet i styret.

I de årene jeg har vært her har gruvedelen av selskapet jobbet med finansiering, betydelige kostnadsreduksjoner, produktivitet og HMS-forbedringer.


Ønsker god dialog

Både Longyearbyen og Store Norske er inne i en krevende tid.  Vi jobber alle til det beste for selskapet, medarbeiderne våre og lokalsamfunnet for å finne gode løsninger for framtiden.

Vi ønsker å ha en god dialog og et godt samarbeid både med lokalstyret og andre samfunnsaktører, men da er det også viktig at feilaktige påstander ikke blir stående som en sannhet, avslutter Wenche Ravlo.  Nøkkelord