Leserinnlegg: Turisme i Lofoten

Reiselivet er på god vei fra å være en sesongnæring til å bli en helårsnæring. Og den har god bør, skriver kronikkforfatter Remi Solberg. (Foto: Vincent van Zeijst)
Oppslag om at Lofoten forsøples av turistene er svært uheldig, skriver Vestvågøy-ordfører Remi Solberg i denne kronikken.


Vi står nå i en ny sommersesong i Lofoten. Vi forventer oss enda høyere besøkstall og prognosene fra næringen forteller om fortsatt vekst.

Veksten i reiselivet er en ønsket utvikling fra næringsliv, politikere og virkemiddelapparat. Det har vært jobbet godt og målrettet over mange år fra næringen selv og politisk initiativ.

Likevel er vi tilsynelatende ikke godt nok forberedt på denne veksten.

I de to siste årene har vi sett oppslag i nasjonale og internasjonale media hvor det gis inntrykk av et Lofoten som forsøples av turistene.  Det er ikke plass til flere besøkende og naturen ikke tåler mer.

Vi som bor her vet at det ikke er tilfelle, men de som bor langt borte tror i stor grad det de leser og hører.

Slike oppslag er svært uheldige, de skader vårt omdømme.

Avinor arbeider med utredning av en større flyplass i Lofoten. Ordførerne i Lofoten ble i fjor høst spurt om vi virkelig ønsket vekst i turismen i Lofoten? En fortsatt vekst er nemlig en forutsetning for å bygge større flyplass.

Hele 11 hotellprosjekter er under planlegging. Det etableres nye aktivitets- og opplevelsesbedrifter fortløpende. Den siste tilveksten jeg ble introdusert for, var tre unge mennesker som hadde etablert seg på Eggum. To av de var fra Argentina og i tillegg til å være kvalifiserte aktivitetsguider, også erfarne fjellklatrere.

Dette vil lokale gårdbrukere kunne nyte godt av allerede nå. Om uhellet er ute og sau går seg fast i fjellet, er fjellklatrere ikke langt unna, ettersom de nå er bosatt i lokalsamfunnet – har tilhørighet til bygda og ønsker å hjelpe til!

Reiselivet tilbyr flere og flere spennende helårlige arbeidsplasser, som spesielt appellerer til de unge.

Reiselivet er på god vei fra å være en sesongnæring til å bli en helårsnæring. Og den har god bør!

Men fortsatt vekst forutsetter at vi tenker og planlegger langsiktig, samtidig som vi igangsetter strakstiltak som svarer på de mest akutte utfordringene.

Dette krever god samhandling mellom flere aktører:

Kommunene, Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune, Lofoten Avfallsselskap, næringsforum, Destinasjon Lofoten, grendelag m.fl.

Vi øker dimensjoneringen på avfallskontainere og sanitæranlegg på de mest besøkte stedene og vi jobber strategisk med besøksforvaltning og planlegging.

Etablering og drift av infrastruktur koster og jeg mener staten i større grad bør bidra.

Turistskatt eller fellesgodebidrag som jeg liker å kalle det, er hittil blitt avist fra sentrale myndigheter.

Lofoten er en av de nasjonale spydspissene som Norge bruker i nasjonal markedsføring av landet. Da forventer jeg at staten også bidrar med nødvendige midler som setter oss i stand til å forbli et nasjonal ikon. 

Vestvågøy og Lofoten har som mål å bli et bærekraftig reisemål.

Det er en kjensgjerning at reiselivet er en av Lofotens viktigste næringer og skal fungere godt sammen med andre næringer.

Reiselivet skal være en næring som gir noe tilbake til lokalsamfunnet og gi livsgrunnlag for lokalbefolkningen.

Vi må skape en bærekraftig reiselivsutvikling der næringen selv og kommunene samarbeider om å sikre at Lofoten for alltid vil være verdens vakreste øyrike for både besøkende og for vi som lever her.

Og at alle som besøker oss skal møte et ekte Lofoten med ren natur, berikende opplevelser og levende lokalsamfunn!

Det som er bra for lokalbefolkningen er bra for turisten.  
Nøkkelord