Lerøys nye anlegg i Båtsfjord åpnet etter storstilt investering i fabrikk og utstyr

Fra åpningen av Lerøys oppgraderte fabrikk i Båtsfjord

Fra venstre: Fabrikkleder ved Lerøy Båtsfjord Per Gunnar Hansen, kvalitetsleder Linda Thomsen, produksjonssjef Durita Jakobsen, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, produksjonsleder Bjørn Erik Jacobsen, produksjonsleder Kjell Arne Johnsen, produksjonsleder Daria Mendrecha. (Foto: Lerøy Seafood Group). 

Lerøy Norway Seafoods har investert 220 millioner kroner i selskapets anlegg i Båtsfjord, som nå omtales som Norges mest moderne hvitfiskfabrikk. – Bidrar til optimisme og ny giv i Båtsfjord, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) som nylig åpnet fabrikken.

Lerøy Norway Seafoods har gjort omfattende investeringer og oppgraderinger ved selskapets fabrikk i Båtsfjord, helt nord i Finnmark. Og for kort tid siden ble den nyoppgraderte hvitfiskfabrikken offisielt åpnet. 

Den totale investeringen er på 220 millioner kroner, og er etter sigende den største industriinvesteringen i Båtsfjord på mange år.

– Investeringen gir oss muligheten til å øke konkurranseevnen, effektivisere produksjonen og sikre de 120 arbeidsplassene ved fabrikken, sier Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods i en pressemelding.

Fra åpningen av Lerøys oppgraderte fabrikk i Båtsfjord

Forrige fredag åpnet fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss offisielt Lerøys nyoppgraderte fabrikk i Båtsfjord. Fabrikken har en årlig omsetning på rundt 420 millioner kroner og 120 ansatte, og produserer 26 millioner måltider per år. (Foto: Lerøy Seafood Group). 

Vil skape mer bearbeiding

Bakgrunnen for investeringen er knyttet til Lerøys mål om å skape mer bearbeiding og helårlige faste arbeidsplasser langs kysten.

Selskapet mener investeringen kan være et bidrag til å motvirke den negative utviklingen i regionen, blant annet gjennom teknologiutvikling og rekruttering til industrien. 

– Oppgraderingen er et viktig skritt for å styrke vår virksomhet i regionen og motvirke den utviklingen vi ser med nedleggelser og økt fraflytting. Vårt mål er å skape mer bearbeiding og sikre helårlige arbeidsplasser i Båtsfjord, sier Soleng i Lerøy Norway Seafoods.

– Lerøy er det eneste selskapet med aktivitetsplikt, og aktivitetsplikten fungerer. Lerøy tar samfunnsoppdraget på alvor, og har vist dette ved handling gjennom å sikre 600 arbeidsplasser på land og 400 på sjøen, samt investeringer på 1,6 milliarder i industrianleggene etter Lerøys overtagelse i 2016, legger han til. 

Aktivitetsplikt

Innebærer at enkelte industrieide trålere har en plikt til å opprettholde aktivitet på bestemte landanlegg. Denne plikten er fastsatt i konsesjonsvilkårene.

Lerøys rederi Havfisk har aktivitetsplikt på anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Kilde: Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) sier regjeringen ønsker at mer av fisken skal bearbeides i Norge, og mener Lerøys store investeringer i filetfabrikken er spennende.

– Dette bidrar til optimisme og ny giv i Båtsfjord. Nå som kvotemeldinga er vedtatt i Stortinget, har vi et godt grunnlag for å jobbe videre. Det vi ønsker, er å få i gang en bredere diskusjon om rammevilkårene for sjømatindustrien. Og da tenker jeg er ikke bare på den tradisjonelle hvitfiskindustrien, men på hele sjømatindustrien, sier Næss. 

Fra Lerøys fabrikk i Båtsfjord

Fra Lerøys fabrikk i Båtsfjord. (Foto: Lerøy Seafood Group). 

Store oppgraderinger

De store oppgraderingene som er gjort i fabrikk og utstyr ligger som nevnt på 220 millioner kroner. Totalt 1600 kvadratmeter bygningsmasse er rehabilitert, og produksjonsutstyret er byttet ut med ny teknologi.

Investeringene sikrer at filetproduksjonen utføres på en mer lønnsom og effektiv måte, ifølge selskapet. 

– Denne investeringen betyr svært mye for alle som jobber her. Dette gir en trygghet for de ansatte ved fabrikken, og sikrer at vi kan fortsette å bidra til lokalsamfunnet med stabile arbeidsplasser og økt verdiskapning, sier Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i NNN.

Ordfører Øyvind Hauken i Båtsfjord kommune er glad for at Lerøy forsetter å investere i Båtsfjord.

– Vi er uendelig glade for at Lerøy fortsetter å videreutvikle bedriften i Båtsfjord – investerer stort i topp moderne teknologi og forsetter å sørge for helårige arbeidsplasser ved bedriften. Vi vet at det er en evig kamp å klare å skaffe nok råstoff gjennom hele året. Heldigvis har dere mulighet, gjennom trålerne deres, å levere fisk også på de tidende av året da resten av fiskeflåten sliter med å levere. Dere oppfyller aktivitetsplikten deres til Båtsfjord, sier Hauken.

Nøkkeltall om Lerøys fabrikk i Båtsfjord

  • Det er gjort store oppgraderinger i både fabrikk og utstyr, på totalt 220 millioner kroner. Totalt er 1600 kvadratmeter bygningsmasse rehabilitert, og produksjonsutstyr er byttet ut med ny teknologi. 
  • Investeringene sikrer at filetproduksjonen utføres på en mer lønnsom og effektiv måte, og øker fabrikkens konkurranseevne. Dette er viktig for å trygge de 120 arbeidsplassene ved fabrikken.  
  • LNWS avd. Båtsfjord har en årlig omsetning på rundt 420 millioner kroner, og har 120 ansatte.  
  • Flere lokale leverandører har vært sentrale i utbyggingsprosjektet. 
  • Store lokale ringvirkninger: De siste tre årene har Lerøy Norway Seafoods og Lerøy Havfisk foretatt innkjøp for 159 millioner kroner i Båtsfjord kommune. 

Kilde: Lerøy Norway Seafoods.

Les også

Nøkkelord