Ledende industribedrifter bekymret over norske reiserestriksjoner mot Russland

Storskog: Nettopp dialogen er viktig for at grensa mellom Norge og Russland fortsatt skal være en fredelig grense. (Foto: Arne O. Holm).
Storskog er en grenseovergang mellom Norge og Russland i Sør-Varanger kommune, Finnmark. (Foto: Arne O. Holm).
Norsk-Russisk Handelskammer mottar for tiden bekymringsmeldinger fra norske industribedrifter som mener norske reiserestriksjoner for inn- og utreise til og fra Russland kan hemme handel.   

Bedriftene som inkluderer ledende aktører innen energi, fiskeriutstyrs- og maritim sektor mener reglene er kompliserende og hemmer handel.

Dette er den senere tid dessuten blitt meget konkurransevridende ved at en del EU-land ikke har de samme restriksjonene i samband med utøvelse av handel med Russland, heter det i pressemeldingen fra Norsk-Russisk Handelskammer.

En gjeldende liste over 60 land, utarbeidet av russiske myndigheter, tillater personell fra disse land forenklet og problemfri innreise til Russland. Norge er ikke med på listen.

Eksempel på land med forenklet innreise til Russland inkuderer Kina, India, USA, Japan, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Finland og Island.

– Flere av norske bedrifters konkurrenter innen særskilt maritim sektor har derved fått en forretningsfordel som våre medlemmer finner uforståelig ikke kan innrømmes nordmenn. Som følge av at Norge ikke er kommet med på denne listen, forventer enkelte av de norske foretakene å tape betydelige kontrakter på flere titalls millioner, sier uttaler styreleder Hans Christian Dall Nygård og daglig leder Hans-Olav Rekdal i Norsk-Russisk Handelskammer, og legger til:

– I et skriv til norske myndigheter sist uke har NRCC skriftlig formidlet foretakenes og foreningens bekymringer og ber norske myndigheter om å ta situasjonen på alvor og bidra raskt til at norsk industri kommer på samme liste som øvrige 60 land slik at vi kan operere i Russland på ellers like vilkår som blant annet flere EU land.

Les også

Nøkkelord