Vestlige lasteskip seiler Den nordlige sjørute med moduler for arktisk LNG2-prosjekt

GPO Grace forlot havn i Ningbo-Zhoushan i Kina 26 august med LNG-moduler for Novateks prosjekt Arctic LNG-2. (Foto: GPO Heavylift)

– De to tunglastskipene som seiler langs sjøruten vil bidra til økt oppmerksomhet og vise at Den nordlige sjøruten er et levedyktig alternativ, sier Oddgeir Danielsen, regiondirektør i Det norsk-russiske handelskammeret.

To lasteskip eid av GPO Heavylift seiler for øyeblikket langs Den nordlige sjørute (NSR), hvor de frakter LNG-moduler for Novateks LNG-2-prosjekt. Skipet GPO Grace forlot havna i Ningbo-Zhoushan i Kina 26. august og forventes å ankomme Murmansk 16. september. Skipet GPO Amethyst seiler fra vest mot øst, mens GPO Grace seiler motsatt vei, fra Kina til Murmansk. De to skipene ligger an til å møtes i Øst-Sibir-Havet.

Det uvanlige med disse seilasene er at de utføres av ikke-russiske skip og ikke av standard isklassifiserte skip som seiler transitt-trafikk langs NSR.

– Dette er første gang vi bruker Den nordlige sjøruten for våre skip. Vi er veldig spente på hvor glatt dette vil forløpe. Det har nå blitt rapportert om at Den nordlige sjøruten er isfri, så det vil mest sannsynlig ikke representere noe problem overhodet. Ruten vil sannsynligvis være åpen frem til midten av november. Vi sparer 20-25 dager i transporttid sammenlignet med de tradisjonelle rutene via Suezkanalen eller rundt sydspissen av Afrika. Dette reduserer vårt drivstofforbruk og vil dermed også føre til en reduksjon i utslipp, sier Administrerende direktør Dagfinn Thorsen i GPO Heavylift.

Dette reduserer vårt drivstofforbruk og vil dermed også føre til en reduksjon i utslipp
Administrerende direktør Dagfinn Thorsen i GPO Heavylift

Russland har høye ambisjoner

Den nordlige sjøruten er at av de høyest profilerte prosjektene for Russlands president Vladimir Putin, som nylig uttalte at landet jobber for helårlig trafikk langs denne sjøruten. Russland investerer for tiden tungt i infrastruktur langs NSR, som strekker seg gjennom russisk arktisk farvann.

Oddgeir Danielsen, Regional Director of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce. (Photo: NRCC)
Oddgeir Danielsen, Regiondirektør i Norsk-russisk handelskammer. (Foto: NRCC)

Oddgeir Danielsen er regiondirektør i Norsk-russisk handelskammer. Han sier økt trafikk langs Den nordlige sjøruten og det faktum at det er ikke-russiske skip kan åpne en rekke nye forretningsmuligheter.

Hva er betydningen av at to vestlige skip seiler transitt gjennom NSR?

– Russland har i lang tid hatt høye ambisjoner for utviklingen av Den nordlige sjøruten, med et mål om å transportere 80 millioner tonn langs NSR innen 2024. Frem til nå har Vesten vært lunken til å bruke sjøruten til tross for mye kortere transporttid mellom Europa og Asia sammenlignet med andre alternativer. Det er også verdt å merke seg at den russiske ministeren for utvikling i Østen og Arktis, Aleksej Chekunov, nylig gikk ut med en ambisjon om helårlig seilings langs Den nordlige sjørute innen fem år, og at det utvikles en containertransporttjeneste for NSR, sier Danielsen og legger til:

– De to tunglastskipene som nå seiler langs sjøruten vil dermed bidra til økt oppmerksomhet og vise at Den nordlige sjøruten er et levedyktig alternativ ikke bare for olje, gass og tungtransport, men også for andre typer last. Økt trafikk langs ruten, også med ikke-russiske skip, vil åpenbart åpne en rekke nye forretningsmuligheter for shippingindustrien og andre interessenter, noe som Norge med sin geografiske nærhet kan tjene på.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord