Lavere jernmalmpriser bidro til en reduksjon i LKABs omsetning

LKAB driver flere jernmalmsgruver i Kiruna og andre steder i Norrbotten i Nord-Sverige. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

Det svenske gruveselskapet LKAB leverer et sterkt resultat i årets andre kvartal, men lavere enn på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet at rekordnivåene på jernmalmpriser nå er vesentlig lavere. 

Både nettoomsetningen og driftsresultatene til LKAB gikk ned i årets andre kvartal. Det kommer fram i en delårsrapport fra det svenske statseide gruveselskapet fredag.

Nettoomsetningen for andre kvartal beløp seg til over 12 milliarder svenske kroner og driftsresultatet ble på over 5 milliarder. I fjor var de tilsvarende tallene på henholdsvis 14, 7 og 9 milliarder.

Omsetningen påvirkes først og fremst av at jernmalmprisene, som fortsett er høye, er betydelig lavere sammenlignet med rekordnivåene i andre kvartal i 2021. Selskapet noterer at den gjennomsnittlige globale spotprisen for jernmalmsprodukter for andre kvartalet var på 138 USD per tonn, mot 200 USD/tonn under samme periode i fjor. 

Produksjonsvolumet for kvartalet falt også noe mot andre kvartal i 2021. Det skyldes blant annet produksjonsforstyrrelser i et av pelletsverkene i Kiruna, skriver selskapet. 

"Etterspørselen etter LKABs høyraffinerte jernmalmprodukter er fortsatt god. Selv om krigen i Ukrainas direkte innvirkning på LKAB fortsatt er begrenset, tilsier den geopolitiske uroen med stigende renter og høy inflasjon at LKAB også ser økt kostnadsnivå når det gjelder energi, enkelte innsatsfaktorer og materialer. De langsiktige konsekvensene for energi, råvaremarkeder og andre verdikjeder er fortsatt vanskelig å vurdere", skriver gruveselskapet. 

Les også

Nøkkelord