Langt frem for engelsk på Grønland

English or Danish as primary foreign language for future pupils in Greenland – that is the question. (Photo of the children: Kitte Witting)
Det er høyt opp og langt frem før engelsk erstatter dansk som første fremmedspråk på Grønland.

 
Det er høyt opp og langt frem før engelsk erstatter dansk som første fremmedspråk på Grønland.

Det vakte oppsikt da den nye regjeringen på Grønland erklærte at den vil arbeide for at engelsk skal være det første fremmedspråk i landet, til fortrengsel for dansk.

En ekspertgruppe nedsatt av den forrige regjeringen konkluderer nå med at det det i alle fall er langt frem til dette blir en realitet, og Naalakkersuisoq (minister) for utdanning, kultur, forskning og kirke, Vivian Motzfeldt sier hun er klar over at reformen vil ta tid. 


Ikke overrasket 

- Jeg er ikke overrasket over denne konklusjonen, ettersom det er en naturlig forutsetning for enhver språkopplæring, at det finnes faglærere og ikke minst lærebøker til rådighet.

Derfor har Naalakkersuisut (selvstyreregjeringen) også som første målsetting i koalisjonsavtalen, at der skal arbeides frem mot at engelsk blir vårt første fremmedspråk. Vi vet godt at det ikke skjer i løpet av kort tid, skriver Motzfeldt i en pressemelding fra selvstyret

Hovedkonklusjonen i gruppens rapport til Naalakkersuisut er at alle de tre aktuelle språkene har og skal ha viktige funksjoner i det grønlandske samfunnet og for skolelevenes utdannings- og arbeidsmuligheter. 


Vil ha utvekslingslærere 

En annen vesentlig konklusjoner et at det, på det nåværende tidspunkt ikke er mulig å innføre engelsk som første fremmedspråk, ettersom dette vil kreve langt flere engelsklærere og utarbeiding av nye læremidler. Det kan imidlertid arbeides målrettet for å få dette til, mener gruppen.

I pressemeldingen fra Motzfeldts departement heter det også at Naalakkersuisut arbeider med avtaler med engelskspråklige land som USA og Canada om utveksling av engelskspråklige lærere til Grønland.

- De skal være med på å løfte de unges kompetanse slik at de, på sikt, kan bli så fortrolige med det engelske språk at flere kommende lærerstudenter vil velge engelsk som linjefag, skriver Vivian Motzfeldt.
- Ikke overrasket over resultatet, sier ministeren for skole og utdanning, Vivian Motzfeldt. (Foto: Siumut).
- Ikke overrasket over resultatet, sier ministeren for skole og utdanning, Vivian Motzfeldt. (Foto: Siumut).

Nøkkelord