Kultursjefen forstår kritikken

Kultursjef i Bodø Arne Vinje har ingen problemer med å forstå kritikken som er kommet fra bildekunstnere. 

Irena Jovic og Kurt Edvin Blix Hansen mener bildekunst er stemoderlig behandlet og trekker blant annet fram Bodø som en kommune hvor denne delen av kulturlivet ikke gis gode betingelser. 

Samtidig som Kulturkvartalet reiser seg i sentrum kuttes det drastisk i kommunens budsjett, noe som blant annet går ut over bildekunstarenaen Bodø Kunstforening. 

- Det er ikke vanskelig å forstå at de føler det slik. Det er nettopp fordi man var gjennom et nedtrekk i budsjettet for to år siden som rammet Bodø Kunstforening, og nå skjer det igjen, sier Vinje. 

Mange rammes

Til sammen er det snakk om et kutt på en halv million kroner. Men kunstforeningen er ikke alene om å oppleve kutt. 

- De er bare ett av flere tilbud som nå opplever nedtrekk, også musikkrådet, Vocal Art og Ragnhilds Drøm rammes. Det er ikke bare kunstforeningen som rammes, sier Vinje. 

Bodø kommune skal ta ned driftsutgiftene med 100 millioner kroner. Problemet for kultursektoren er at lite her er lovpålagt.

- Ved nedtrekk blir vi bedt om å synliggjøre ikke-lovpålagte tiltak, det er  ikke mange av dem innen kultur, sier Vinje. 

Stor kontrast

At kuttene oppleves som en stor kontrast til kulturbyggene som kommer i sentrum er lett å forstå. 

- Noen oppfatter det slik at andre ting er med på å finansiere driften i kulturhuset, men planen er å løse alle behovene som er meldt inn. Kulturkvartalet er planlagt ut fra de behovene som miljøene selv spilte inn i planleggingen, sier han. 

Og det blir visningsrom for visuell kunst:

- Det er avsatt et eget rom til formidling, pluss at black boxarealet kan brukes. Både bibliotek, litteratur og visuell kunst skal med i kulturkvartalet. Det er definert mål og tiltak på hvordan rommene skal brukes. Når det gjelder visuell kunst har Skinn vært konsulenter, sier Vinje. 

Ny kulturplan

Det er ingen overordnet kulturplan i Bodø, men en såkalt kulturstrategiplan. Denne ble vedtatt i 2007 og gjelder ut 2016. I planen er ti programområder definert. 

Om ikke lenge skal det avgjøres hvilken form kulturplanen for Bodø i årene etter 2016 skal ha. 

- Det er viktig å få på plass en plan fram mot 2025, og det er viktig å vise at kultur i Bodø ikke handler bare om Stormen, men miljøet rundt. Selve bygget er skapt av behovet, sier Vinje. 

Kultursjef i Bodø Arne Vinje
Kultursjef i Bodø Arne Vinje

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: