Kronikk: Den viktigste innovasjonen

Ovenfor sees de seks nye mulighetsområdene som Innovasjon Norge har identifisert, etter at de i fjor samlet innspill fra 3500 mennesker i nærings- og samfunnsliv. (Illustrasjon: Innovasjon Norge)
- Vi må eksportere mer og vi må levere på bærekraftmålene, skriver strategisk rådgiver Siw Bang Larsen (Innovasjon Norge Arktis) i denne kronikken.


Med utgangspunkt i en modell fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det beregnet at nedgangen i oljeproduksjon og oljepriser medfører at vi som et minimum må erstatte 854 milliarder i tapte eksportinntekter innen 2040. I tillegg står vi foran massive globale utfordringer og krav om bærekraftig utvikling.

De store spørsmålene vi stiller oss er: Hva skal vi leve av i framtiden? Hva er den nye oljen?
En ting er sikkert – vi må eksportere mer og vi må levere på bærekraftmålene! Men hva skal vi eksportere? Og hvordan

Utfordringer gir nye muligheter

Noe av svaret kan ligge i FNs 17 bærekraftmål. Det finnes for eksempel 1,5 mrd mennesker som ikke har elektrisitet. Dette representerer store muligheter for norsk energinæring.

EU tar også utgangspunkt i globale behov når de definerer rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020. En av de sju samfunnsutfordringene i Horisont 2020 er Smarte samfunn – man ser på helt nye digitale offentlige tjenester og logistikkløsninger. Dette er et område der Norge har mye å tilby.

Også Paris-avtalen som ble signert i desember 2015 gir muligheter: Landene må bidra til en kraftig reduksjon i utslippene av klimagasser. Norge har teknologi i verdensklasse for å redusere utslipp, ikke bare for Norge men også internasjonalt.

Drømmeløftet

Innovasjon Norge samlet i 2015 mer enn 3500 mennesker fra nærings- og samfunnsliv til diskusjon om landets fremtid på over 80 ulike arrangementer. Vi var på jakt etter ambisjonene til norske gründere og etablert næringsliv, og vi ville vite hva de selv kunne gjøre og hvilke løft som måtte til – derav drømmeløftet.

Gjennom innspillene som ble gitt har vi identifisert seks nye mulighetsområder, som går på tvers av tradisjonelle sektorer og næringsinndelinger;  bioøkonomi, ren energi, helse og velferd, havrommet, smarte samfunn og kreativ næring og reiseliv. Dette er mulighetsområder der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer, og betyr store markedsmuligheter for norske bedrifter.

Vi er kanskje ikke vant til å tenke at utfordringer i samfunnet gir nye markedsmuligheter. Bærekraftmålene, de globale utfordringer og behov kan betraktes som bestillinger fra verden. Norske bedrifter har kompetanse og kapasitet til å levere på disse. Ikke bare gjennom gründere og nye ideer, men også gjennom innovasjon i etablert næringsliv.

Næringslivsdagen Nord som arrangeres i Tromsø 22. november har intraprenørskap som tema.  Det blir både internasjonale, nasjonale og lokale foredragsholdere, og en av dem er miljøkapitalisten Carl Hall, investor og forfatter av boken «The environmental capitalist». Mange mener det er kapitalismen som er årsaken til våre globale utfordringer. Carl Hall mener det er løsningen, og setter fokus på hvordan de globale utfordringene kan gi grunnlag for bærekraftig innovasjon og økt lønnsomhet.

 

 

Tags