Krohn Traaseth til Nordlandskonferansen

Anita Krohn Traaseth, som overtok som administrerende direktør i Innovasjon Norge i september i fjor, er blant foredragsholderne på Nordlandskonferansen 2015. (Foto: Innovasjon Norge/Jo Michael)
Konkurransekraft og innovasjon er sentrale temaer på årets Nordlandskonferanse. Blant foredragsholderne onsdag er blant annet administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Konkurransekraft og innovasjon er sentrale temaer på årets Nordlandskonferanse. Blant foredragsholderne onsdag er blant annet administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Konferansen, som hvert år samler rundt 300 deltagere, arrangeres av Nordland fylkeskommune og er i år lagt til Scandic Havet i Bodø. Konferansen, som går for å være en av de største møteplassene for det offentlige Nordland, starter i morgen og varer til og med torsdag.

Anita Krohn Traaseth, som nå har et knapt halvår bak seg i jobben som leder for Innovasjon Norge, er blant de første innlederne onsdag. Hun skal foredra om «Hvorfor vi trenger et "drømmeløft" for å øke norsk innovasjonsevne».


Innovasjon - med utenlandsk eierskap

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er den som skal åpne sesjonen om innovasjon som en forutsetning for økt konkurransekraft.

Den stadig sterkere konkurransen globalt gir utfordringer i Nordland, så vel som i andre regioner. Det kreves nytenking både i offentlig og privat sektor, og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skal blant annet snakke om hvordan tilgangen på arbeidskraft spiller inn.

Andre bidragsytere er Trond Sæterstad (direktør Elkem Silicon Materials), som skal ta for seg konkurransekraft og innovasjon med utenlandsk eierskap. Ola Borten Moe (innovasjonsdirektør i SIVA), Hanne Østerdahl (næringssjef i Nordland fylkeskommune) og dekan Bjørn Olsen ved Universitetet i Nordland, skal også bidra. 

 

Industrien som forsvant 

Aslak Sira Myhre, som i dag er direktør ved Nasjonalbiblioteket, er hentet inn for å foredra om «Industrien som forsvant – om Forholdet mellom industri og kultur, og hvem som kan lære av hvem».

I løpet av dagen skal også disse tre fortelle om innovasjon og kunnskapsutvikling i bedriftene i Nordland; Monica Paulsen (prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland), Svein Erik Hjerpbakk (administrerende direktør i Nordic Comfort Products AS) og Stig Meisfjord (administrerende direktør i Helgeland Plast AS).


 

Tags