Kritisk til Store Norske, men håper på samarbeid

LNS Spitsbergen frykter statlige penger til konkurrerende virksomhet, særlig på logistikkområdet. Her fra maskinflytting på Svalbard. (Foto: LNS).
Leonhard Nilsen & sønner (LNS), Spitsbergen, aksepterer ikke at Store Norske bygger opp konkurrerende virksomhet, men håper på, og ber om, samarbeid fremover.

Leonhard Nilsen & sønner (LNS), Spitsbergen, aksepterer ikke at Store Norske bygger opp konkurrerende virksomhet, men håper på, og ber om, samarbeid fremover.

Styreleder i LNS Spitsbergen, Bjørnar Olsen, er krystallklar i sine kommentarer til kriseplanen som er lagt frem for eieren av Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) – næringsminister Monica Mæland. 

Ikke sitte stille

-Vi kan ikke sitte stille å se på at staten vil bruke penger på å etablere virksomhet som er konkurrerende til det vi – og andre private aktører – driver med i Longyearbyen og på Svalbard. Det er ikke utvikling, men mulig avvikling av Svalbardsamfunnet, sier Olsen til High North News.

-Skal staten hjelpe Svalbardsamfunnet på annen måte enn å støtte gruvedriften i SNSK, bør støtten brukes til investeringer og tiltak som kommer alle aktører i Svalbardsamfunnet til gode, ikke bare Store Norske. Da kunne man oppnå styrking av eksisterende arbeidsplasser og etablering av nye, mener LNS' styreleder på Svalbard.

Bjørnar Olsen presiserer imidlertid at LNS har stor forståelse for situasjonen for SNSK og for Svalbard som helhet.

Konkurranse med private

-Når en så stor og viktig aktør som Store Norske vakler og arbeidsplasser forsvinner, så skjønner vi at man ber eieren om hjelp – særlig til gruvedriften, som vi forstår fremdeles skal være hovedarbeidsområdet.

Det er når det kommer til utvikling av et nytt selskap, Store Norske utvikling (SNU), vi får problemer. Dette skal tydeligvis utvikle virksomheter som er i direkte konkurranse med oss. Det blir veldig feil.

Logistikk/transport

Der er spesielt på logistikkfeltet Olsen og LNS mener konkurransen fra et underbruk av SNSK vil bli uakseptabel.

-Vi driver jo, og har drevet lenge, også med handling over havn og transport – i konkurranse med Store Norskes Pole Position. Da dette ble etablert forsøkte vi å komme i dialog for å etablere et samarbeid, men det lykkes ikke under det daværende regimet i SNSK, hevder Olsen.

Håper på bedre dialog

Men han har håp om bedring.

-Svalbardsamfunnet er så sårbart, og det drives med så stramme marginer der oppe, at vi kan ikke konkurrere hverandre i hjel. Det vil være drepende også for Svalbard og Longyearbyen.

Fra LNS Spitsbergen har vi lenge signalisert ønsker om samarbeid, men de to siste driektørregimene har ikke tatt imot invittene. Vi håper og tror på bedre forhold under det nye regimet ved Store Norske – på Svalbard må vi samarbeid, sier Bjørnar Olsen.

Også samarbeid om gruvedrift

-Åpner dere for samarbeid også om selve gruvedriften?

-Akkurat nå snakker vi om den eventuelle statlige pakken for utvikling av annen virksomhet, som logistikk. Men jeg skal ikke stikke under stol at LNS også har signalisert interesse for samarbeid om gruvedriften.

Vi mener vi har gode resultater å vise til i samarbeid med Store Norske før vi ble kastet ut av Svea, og jeg tror at ytterligere samarbeid bare kan gavne Svalbard.

Mot avvikling

Nå jobber vi for å få eieren av SNSK til å forstå at å etablere konkurrerende virksomhet til private som er etablert på Svalbard ikke peker mot utvikling, men heller mot avvikling. Det kan ingen være tjent med, avslutter Bjørnar Olsen, styreleder i LNS Spitsbergen.

Les også: Kritisk med avklaring i løpet av første kvartal  

 Ikke aktuelt å selge Store Norske

 

Pole Position, et logistikkselskap eid av Store Norske, og som allerede konkurrerer med LNS på Svalbard. Bjørnar Olsen (under) ønsker ikke mer slik konkurranse. (Foto: Pole Position).
Pole Position, et logistikkselskap eid av Store Norske, og som allerede konkurrerer med LNS på Svalbard. Bjørnar Olsen (under) ønsker ikke mer slik konkurranse. (Foto: Pole Position).

Tags