Krever fortsatt fokus på nord fra Forsvaret

Tomas Norvoll (i midten) sammen med kommandørkaptein Steve Olsen og ordførerkandidat i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap). (Foto: NFK)
Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) vil stoppe Forsvarets nedbygging i nord.


Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) vil stoppe Forsvarets nedbygging i nord. 


Nå foreslår Norvoll, som også er leder av Nordnorsk råd, at Nordland, Troms og Finnmark sammen legger en strategi for å hindre nedbygging av Forsvaret i nord. Han mener regjeringen kunne parkert ryktene om at Kystvakten skal flyttes fra Sortland. 

- For det første vil det være fullstendig galt å flytte den operative og strategiske ledelsen av Kystvakten bort fra det rikeste og strategisk viktigste området for Norge. Både rent praktisk og ikke minst politisk, i en tid hvor alle ser at norsk tilstedeværelse i nord er avgjørende, sier Norvoll.  


Vil fjerne usikkerheten

I et forslag til ny struktur i Forsvaret er det forslag om å flytte Kystvakten fra Sortland til Bergen. Tomas Norvoll vil fjerne usikkerheten som nå henger over avdelingen på Sortland. Han viser til at det er helt nødvendige utbygginger på basen som nå er lagt på is mens man venter på en avklaring om framtiden. 

Nå vil Norvoll ha en felles nordnorsk strategi for å påvirke de politiske beslutningene inn mot regjeringen og slik hindre at Forsvarets tilstedeværelse i nord svekkes. Han mener dette handler om mer enn Kystvakten, det handler om å ivareta norske interesser i hele nordområdene. 

- Derfor mener jeg det er helt nødvendig at den politiske ledelsen i de tre fylkene står sammen mot ukloke endringer.  

Tags