Kraftfusjon i Salten

Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag SA slår seg sammen.

Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag SA slår seg sammen. 

De to kraftselskapene vil til sammen få en omsetning på over 100 millioner kroner. 

Onsdag kveld ble det på generalforsamlingen til Fauske Lysverk AS vedtatt å fusjonere med Sørfold Kraftlag SA, skriver Avisa Nordland

- Det ble et klart ja til sammenslåing. Det var noen som stemte imot, men det var 102 stemmer tilstede. Av dem stemte 87 for, sier ordfører i Fauske, Siv Anita Johnsen Brekke, til Avisa Nordland.

I Sørfold Kraftlag var det 86,9 prosent som stemte for sammenslåingen. 

De to kraftselskapene vil få en samlet omsetning på i overkant av 100 millioner kroner. 

Bakteppet for fusjonen er myndighetenes krav om færre nettselskap i Norge. Ordfører i Fauske Siv Anita Johnsen Brekke sier til Avisa Nordland at det også handler om å få et mer robust selskap og sørge for å beholde de arbeidsplassene som finnes. 

Fauske Lysverk AS har Fauske kommune som største eier, og et enstemmig kommunestyre har stilt seg bak fusjonen. 

Et annet kraftselskap fra Salten, Dragefossen kraftanlegg AS, fusjonerte tidligere i år inn sitt distribusjonsnett i Nordlandsnett AS mot 10,1 prosent av aksjoene.  

Bodø Energi AS er største eier i Nordlandsnett, som er en av de største nettaktørene i Nordland. 

 

 




Nøkkelord