Korrupsjon byr på utfordringer for sjømatnæringen

Øyvind Sætren og Egil Magne Haugstad (t.v) her sammen med statsminster Erna Solberg på åpningen av deres nye fiskebutikk i Kiev. (Foto: Lars Helgerud
I fjor ble det blir det eksportert sjømat fra Norge til Ukraina for 1,4 milliarder kroner. Tallet kunne vært høyere, hadde det ikke vært for omfattende korrupsjon i landet.

I fjor ble det  blir det eksportert sjømat fra Norge til Ukraina for 1,4 milliarder kroner. Tallet kunne vært høyere, hadde det ikke vært for omfattende korrupsjon i landet.

Norge er en av de største sjømateksportørene til Ukraina, og sjømat står for 85 prosent av all norsk eksport til landet.

Pelagia er et av de største norske selskapene som driver handel med det kriserammede landet. Administrerende direktør, Egil Magne Haugstad, fokuserte på korrupsjon i sitt innlegg under Norwegian-Ukrainian Business Forum tirsdag.

- Vi har eksportert sjømat til Ukraina i snart 20 år, og vi har fulgt landet i vanskelige tider. Men jeg må si jeg er ganske fornøyd nå. Tidligere var det sånn at om man nevnte korrupsjon, så forsvant alle myndighetspersoner. Nå ser jeg at det er flere til stede, det er bra, for korrupsjon er en utfordring, sier Egil Magne Haugstad.


Ekstra betalt

Rent praktisk foregikk korrupsjonen ved at veterinærer ville ha ekstra betalt for å godkjenne fisken, tollvesenet skulle ha betalt for å slippe varene inn i landet, og lastemannskap skulle ha ekstra betalt for å laste av varene.

- Det er utfordrende når man er et utenlandsk selskap. Hadde jeg visst om noen form for korrupsjon i mitt selskap ville jeg jo blitt fengslet i Norge. Å bli tatt for det er nesten like ille som å ta livet av noen. Vi har ingen sorte penger, ingen penger å betale med, sier Haugstad.

Han forteller om et godt utviklet samarbeid mellom flere instanser. De krever penger, og når de ikke får det, drar de ut tiden. Veterinærer sier at fisken er for dårlig, og tollerne kan nekte import av fisken. Det blir fort dyrt. 


Tapte 70.000 kroner per dag

I 2012 lå et av frakteskipene til Pelagia til kai i Ukraina. En uke tok det, før selskapet fikk avklart om de fikk fisken inn i landet eller ikke. Når selskapet nektet å betale, mente veterinærene at fisken var dårlig. Pelagia ville ta egne prøver av fisken, men på grunn av tollbegrensinger fikk ikke selskapet tilgang til sin egen fisk. Det endte med at de måtte snike seg om bord i sitt eget skip, og "stjele ut" sin egen frakt.

Pelagia fikk sendt prøver til laboratorium, og fisken viste seg å være i orden. Da hadde det gått en uke, og utgiftene hadde skutt i været. Bare det å ligge til kai kostet selskapet 10.ooo amerikanske dollar per dag. Det endte med at de fikk solgt et tonn av totalt tre og et halvt, på det ukrainske markedet. Det ble en kjempesmell økonomisk, sier Haugestad. 


Selskapet havnet i flere rettsaker, nettopp fordi de nektet å betale. De tapte alle, helt til den ukrainske statsministeren besøkte Norge, og norske myndigheter tok opp problemstillingen. 


Må endre tankesettet

Det går lettere for Pelagia nå, men det er mer usikkert for andre selskaper. Mindre selskaper og ukrainske selskaper har fortsatt problemer. Det koster penger å stå imot korrupsjonen, og det er ikke alle som er i en situasjon som Pelagia. De har resurser og penger til å ta opp kampen med myndighetene. I tillegg er det et tankesett som må forandres, ifølge Haugestad.

- Jeg kan ikke bevise noe, men jeg er redd for at de som tok del i korrupsjonen før, fortsatt har stillinger i regjeringen. For eksempel en av de offisielle representantene  på åpningen i dag. Jeg kan ikke bevise at han var korrupt, men han var der på den tiden. Jeg håper ikke han var korrupt, for det er et tankesett, som ikke er lett å forandre, sier Haugestad.

Øyvind Sætren i Egersund Fisk er enig. Han mener det er mye å ta tak i.

- Det er ikke nødvendigvis lovene det er noe galt med, det er implementeringen av dem. Vi burde slippe å måtte gå til presidenten hver gang vi har et problem. I tillegg må det komme reformer i rettsvesenet. Vi har hatt flere runder i retten uten å få noe gehør. Det er viktig at rettssystemet blir uavhengig, sier Sætren. 

Han la også merke til at de samme menneskene som spilte en rolle i korrupsjonen, for en stund siden, fortsatt har tunge posisjoner i maktapparatet.

 Land med stort potensial

- Det er vanskelig, spesielt når det ser ut som det kommer fra presidenten. Det er jo hans nærmeste krets som styrte dette her, da vi hadde størst problemer med korrupsjon, sier Sætren.

- Så hvorfor satse på et problemfylt land som Ukraina?


- Det er stort land; Europas største i landmasse, ser man bort fra Russland. Det er en stor befolkning med høy utdannelse, og sjømatforbruket er på et ganske lavt nivå nå, så Ukraina har et stort vekstpotensial. Hvis de klarer å få til reformene de sier de skal få til, så er vi positive til Ukraina som marked sier han.

Øyvind Sætren er Øst-Europa ansvarlig for Egersund fisk. I fjor omsatte selskapet sjømat for 150 millioner kroner i landet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: