Konflikten mellom LKAB og Kiruna kommune er over

Gruvedrift er hovednæringen i Kiruna i Nord-Sverige. Gruvedriften og malmbrytingen har imidlertid ført til sprekkdannelser i grunnen som sprer seg innover Kiruna sentrum, med fare for at bygninger eller deler av byen kan synke i jorden. Foto: Kiruna kommune.
Kiruna kommune vedtar detaljplanen som muliggjør videre drift i et av LKABs gruveområder. Den svenske gruvegiganten varslet halvering av produksjon dersom planen ikke ble vedtatt.  

I over et år har den detaljerte planen for Gruvstadspark 2: 4 vært gjenstand for konflikt mellom det svenske gruveselskapet LKAB og Kiruna kommune i Nord-Sverige. 

I mai sa Jan Moström, administrerende direktør i LKAB, at de hadde havnet i en ekstrem situasjon gjennom kommunens handlinger og kunne bli nødt til å halvere produksjon og nedbemanne dersom kommunen ikke vedtok planen. 

Selskapet mente kommunen forsinket vedtaket av den detaljerte planen, som muliggjør videre gruvedrift i gruveområdet som er berørt av sprekkdannelser fra malmdriften. For å kunne fortsette produksjonen i henhold til planen må det aktuelle landet omgjøres til industrielle formål i detaljplanen. 

15. juni ble planen vedtatt av et enstemmig Kiruna kommuneråd. Dette betyr at gruven kan fortsette å ekspandere inn mot sentrum, melder SVT

 At kommunen har vedtatt detaljplanen for 2: 4 er bra. Det betyr at vi kan fortsette gruvedriften i de delene av gruven som påvirker dette området, og vi trenger ikke å kutte produksjonen til høsten, sier Michael Palo, direktør for forretningsområdet jernmalm i LKAB, i en pressemelding

LKAB valgte i mai å be den svenske regjeringen gripe inn i saken i et brev til det svenske Finansdepartementet. Når vedtaket nå fattes av bystyret vil LKAB trekke forespørselen om at regjeringen overtar planmonopolet fra kommunen.    

Also read

Uklarheter rundt kompensasjon 

Vedtaket av detaljplanen har vært knyttet til en rekke krav fra kommunen. Det dreide seg først om garantier for finansiering av blant annet en sentrumsnær jernbanestasjon og sykehus for å slippe gjennom planen. 

Senere knyttet kommunen detaljplanen til en bredere diskusjon om hvordan LKAB kompenserer kommunen for den potensielle befolkningsreduksjonen som kommuneledelsen mener at byforvandlingen kan gi opphav til. 

Den arktiske gruvebyen har i over flere år gjennomgått en storstilt flytteprosess. I 2004 la LKAB fram prognosen for hvordan sprekkdannelsene fra gruvedriften vil påvirke sentrum av byen. LKAB foreslo å flytte sentrum for å fortsette produksjonen og selv stå for utgiftene av flyttingen. 

Also read

Kraftig gruveskjelv

I mai ble Kiruna rammet av det kraftigste skjelvet i Sverige på tolv år. Ifølge LKAB ble produksjonen i Kiruna-gruven alvorlig påvirket av den seismiske hendelsen og store områder av gruven er fortsatt stengt. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: