Kommunen nekter å betale det de skylder -Rana Gruber truer med ny rettsak

Rana Gruber vant fram i Lagmannsretten, i juni møter de igjen Rana kommune i retten, denne gangen for å få tilbakebetalt innbetalt skatt. (Foto: Nadezda Nazarova)
Rana kommune vil ikke betale Rana Gruber det de skylder etter rettssaken i vår.


Rana kommune vil ikke betale Rana Gruber det de skylder etter rettssaken i vår.


18. August kom dommen i Lagmannsretten som konkluderte med at Rana kommune urettmessig har innkrevd eiendomsskatt fra gruveselskapet siden 2011, men nå kan partene havne i retten igjen. 

"Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt", det opplyser selskapet i en pressemelding i dag. 


Vil ikke betale

Lagmannsretten dømte kommunen til å oppheve sine vedtak og betale tilbake innbetalt eiendomsskatt samt betale saksomkostningene, totalt nesten 25 millioner kroner. 

Rana Gruber har nå gjort krav på pengene, men Rana kommune vil ikke betale. 

Tidligere i denne uken mottok Rana Gruber brev fra kommunen hvor eiendomsskattekontoret i kommunen nekter tilbakebetaling av 18 millioner kroner med den begrunnelse om at tilbakebetalingens størrelse først kan beregnes endelig når en ny takst foreligger.Store konsekvenser

For gruveselskapet har dette store konsekvenser. 

- For det første beholder kommunen de pengene som de tidligere urettmessig har krevd inn og som tilhører Rana Gruber. Med den økonomiske situasjonen som selskapet befinner seg i medfører det alvorlige problemer finansielt og likviditetsmessig. I tillegg har kommunen forespeilet at tilbakeholdelsen av de 18 millionene vil gjelde på ubestemt tid, da det ikke er diskutert eller planlagt noen ny taksering sammen med selskapet. Vi har ingen forutsigbarhet, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe, før han fortsetter: 

- Og for det andre legger kommunen gjennom eiendomsskattekontoret med dette til grunn av en ny takst ikke forventes å avvike vesentlig fra den gamle, som ble opphevet av retten. Og det til tross for at lagmannsretten kommer med sterk kritikk av både kommunens kompetanse og saksbehandling i den opphevede taksten og vedtaket, sier han.

Sletsjøe reagerer på at en ny taksering forutsettes å skulle skje på de samme gale premissene og med de samme feil som tidligere. 


Ikke uhildet og rettferdig

- I forlengelsen av dette har Rana Gruber vanskelig for å se hvordan en ny taksering skal kunne skje på en uhildet og rettferdig måte, siden eiendomsskattekontoret allerede har en klar formening om hva en framtidig takst skal bli, sier han. 


Rana Gruber er inne i en svært krevende markedssituasjon, og kjemper daglig for å overleve i et marked med svært lave jernmalmpriser. 

- Ingen i Rana Gruber har lyst på en ny runde i rettsapparatet med denne saken, men om ikke kommunen snart endrer holdning ser vi ingen annen mulighet enn å forfølge kravet både privat- og strafferettslig innen svært kort tid. Men vi vil heller bruke tiden vår på å skape verdier for både ansatte, samarbeidspartnere, eiere og kommunen, og håper derfor på en løsning utenfor domstolen, sier Sletsjøe.  


Les mer om Rana Gruber.

Tags