Kommentar: En politisk spagat som savner sidestykke

De er skjønt enige om det meste, Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande. Også om at fylkeskommunen bør avvikles. Men resultatet blir akkurat det motsatte, en styrking av de regionale nivået. (Foto: SMK).
Høyre og Fremskrittspartiet har lenge kjempet hardt for å legge ned fylkeskommunene. Nå forbereder de seg i stedet på en kraftig styrking av fylkeskommunen, skriver redaktør Arne O. Holm.


Høyre og Fremskrittspartiet har lenge kjempet hardt for å legge ned fylkeskommunene. Nå forbereder de seg i stedet på en kraftig styrking av fylkeskommunen. I alle fall hvis de skal følge sitt eget ekspertutvalg.

Det blir i så fall en politisk spagat som nesten savner sidestykke.

Ikke det at spagater er noe nytt for Erna Solbergs regjering.


Styrker det de vil legge ned

Med et stort flertall for konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen – både i Stortinget og i regjeringen – har Solberg like fullt valgt å hermetisere denne delen av kyst-Norge for oljevirksomhet.

Spagaten denne gangen, spillet om fylkeskommunene, har både komikkens og alvorets skjær over seg.

Leser man partiprogrammene til Høyre og FrP, og det bør man gjøre før man går til valgurnene, er budskapet til velgerne klart.

– Fylkeskommuner og regioner bør nedlegges, skriver FrP.

Høyres landsmøte vedtok så sent som i mars i fjor det samme, men la allerede da opp til en piruett med innlagt spagat. Noen minutter tidligere hadde nemlig det samme landsmøtet vedtatt å overføre mer makt til fylkene som de egentlig vil legge ned.

Og, hold dere fast: Også det tredje partiet i regjeringen, Venstre, vil legge ned fylkeskommunen, ifølge partiprogrammet.

Men praktisk politikk er noe helt annet enn partiprogram.

Ei regjering som er enig om å legge ned fylkeskommunen, vil med all sannsynlighet i stedet foreslå en ekstrem makeover.

High North News skrev forleden hva vi kan vente oss etter at professor Terje P. Hagen la fram sine konklusjoner. Han har ledet et ekspertutvalg som ser på rollefordelingen etter regionreformen. I sum handler forslagene om en massiv overføring av både makt og penger til de "forhatte" fylkeskommunene.

Og ser man bort fra den prinsipielle forvirringen som oppstår når en regjering foreslår noe den er motstander av, inneholder utredningen mange kloke forslag.


En himmel ingen kommer til

Terje P. Hagen har sågar fått plass til et eget kapittel om nordområdene i sin analyse. De tre nordlige fylkene bør få mer ansvar for å utforme nordområdepolitikken, konkluderer utvalget.

Forslagene er i sum så konkrete at de får regjeringens egne formuleringer om nordområdene til å framstå som høythengende skyer på en himmel ingen av oss kommer til.


Som en totaktsmotor

Men før mer makt overføres til nord, må kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, etter all sannsynlighet bruke mer regjeringsmakt enn hun er vant til.

I den halvhjertede regionreformen som for tida herjer landet, har de frivillige forhandlingene om en sammenslåing av Troms og Finnmark, skåret seg like brutalt som en totaktsmotor uten olje.

Det handler om to fylkesdelegasjoner som er så uenige at de knapt klarer å snakke sammen.

Kanskje kan forslagene fra ekspertutvalget myke opp stemningen. Den svarer langt på vei på fylkenes krav om mer overføring av makt.

At maktforskyvningen i så fall foreslås av en regjering som prinsipielt sett vil fjerne hele fylkesnivået, er mer komisk enn problematisk.

Men man skal som kjent ikke ha andre prinsipper enn dem man kan leve med.

God helg!Tags