Kimek vant fram i EFTA: - Av og til vinner heldigvis David over Goliat!

Kimek Offshore i Kirkenes var uenig i hvordan den differensierte arbeidsgiveravgiften slo ut, nå har de vunnet fram i EFTA-domstolen. (Foto: Torfinn Iversen, Kimek AS)
De har møtt motstand hos såvel norske myndigheter som ESA og EU-kommisjonen, men Kimek offshore fikk fullt gjennomslag, og nå blir det slutt på urettferdig arbeidsgiveravgift.


De har møtt motstand hos såvel norske myndigheter som ESA og EU-kommisjonen, men Kimek offshore fikk fullt gjennomslag, og nå blir det slutt på urettferdig arbeidsgiveravgift. 

Saken, som har stor prinsipiell betydning for mange selskaper, ble avgjort av EFTA-domstolen i går, og gir kirkenesbedriften Kimek Offshore fullt gjennomslag på at sørnorske selskaper ikke kan nyte godt av differensiert arbeidsgiveravgift når de midlertidig leier ut arbeidskraft i Nord-Norge. 


Motstand fra alle hold

- EFTA-domstolen har opphevet den delen av ESAs vedtak som godkjenner den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til utleiefirmaer i sør. Dommen innebærer i praksis også at Norges innføring av støtte til sørnorske firmaer har vært ulovlig siden 2010. Vi vil nå følge opp saken overfor både ESA og norske myndigheter, sier advokat Bjørnar Alterskjær i ALT advokatfirma som har vært Kimeks advokat gjennom saken. 

Han forteller at Kimek har møtt motstand fra både norske myndigheter, ESA og EU-kommisjonen i arbeidet. 

- Vi er svært glade for EFTA-domstolens dom, av og til vinner heldigvis David mot Goliat, sier Alterskjær. Skal sikre bosetting

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble godkjent av ESA sommeren 2014, og skal sikre bosetting i distriktene, spesielt i Nord-Norge. Samtidig som ordningen ble godkjent ble det også laget regler som gir firmaer som driver utleie av arbeidskraft også differensiert arbeidsgiveravgift. Dette til tross for at selskapene ligger i områder som ikke omfattes av ordningen. 

For eksempel vil et Oslo- eller Bergensfirma kunne leie ut arbeidskraft til Finnmark for en kortere periode og få slik støtte selv om de ikke bidrar til bosetting i Finnmark. Kimek offshore ba EFTA-domstolen vurdere saken i desember 2014, og saken har nå vært gjenstand for ny vurdering som fullt ut støtter innvendingene fra Kimek Offshore. 
Opphever vedtak

- Vi er svært glade for denne avgjørelsen, som er av stor prinsipiell betydning ikke bare for Kimek men for hele Nord-Norge. Dommen slår fast at man ikke uten videre kan gi sørnorske foretak regionalstøtte uten å se nærmere på om de faktisk bidrar til bosetting og utvikling i nord, slik Kimek og så mange andre foretak gjør ved å faktisk være lokalisert her, sier adm.dir. Greger Mannsverk i Kimek Offshore. 

ESAs vedtak som ga norske myndigheter grønt lys til å gi regionalstøtte til selskaper som midlertidig leide ut arbeidstakere i Nord-Norge er nå opphevet, og domstolen sier at ESA ikke har gjort en grundig nok vurdering av regelen. 
Konkurranse fra sør

For Kimek har ordningen stor betydning da de prøver å bygge opp kompetansen innen olje- og gass i Finnmark. De vil være en leverandør til framtidens olje- og gassektor i Nord-Norge, men møter hard konkurranse fra sørnorske firmaer som hittil har fått regionalstøtte for kortvarige oppdrag, for eksempel på Melkøya i Hammerfest. 

- Vi støtter ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fullt ut, men syns ordningen bør være forbeholdt bedrifter som bidrar til bosetting og sysselsetting i distriktene, sier Mannsverk. 


Tags