Juridisk utfordring for shippingsamarbeid mellom Island og Grønland

Eimskip Portland
Eimskips aktiviteter ved containerterminalen i Portland, Maine (USA). (Foto: Corey Templeton/Flickr)
Et av de nyeste shipping-samarbeidene i Arktis mellom det islandske containershippingselskapet Eimskip og dets grønlandske partner Royal Arctic Line møter nå på juridiske utfordringer.

Mens mye av oppmerksomheten om shipping i Arktis fokuserer på olje- og gasstransport langs den nordlige sjøruten i Russland, har det også vært mye vekst – om enn i mindre skala – i shippingtrafikken internt i Arktis.

Islandske EImskip og grønlandske Royal Arctic Line fikk i april tillatelse fra de islandske konkurransemyndighetene til å gå inn i en avtale om deling av skip på bestemte ruter mellom Island og Grønland. Imidlertid har Samskip, et annet islandsk shippingselskap, levert en anke til det islandske konkurransetilsynet hvor de hevder at avtalen bryter med antitrust-lovgivningen.

Eimskip, islands eldste shippingselskap, har i løpet av det siste tiåret stadig økt sin aktivitet i Arktisk og Nord-Atlanteren. I april fikk det tillatelse til å dele skip med Royal Arctic Line og optimalisere kapasiteten på rutene mellom de to øyene.

Avtalen ble sett på som et betydelig skritt for ytterligere utvikling av den interne shippingtrafikken i Arktis, og bekreftet Islands mål om å bli destinasjon for en økende del av skipstrafikken i Arktis. En frihandelsavtale med Kina som ble signert i 2014 og den nylige annonseringen fra den tyske havneoperatøren Bremenport om å bygge en stor havn i Finnafjord på det nordøstlige Island peker i samme retning.

Samskip utfordrer samarbeidet

Det islandske konkurransetilsynet ICA godtok avtalen og ga fritak frem til 2024, selv om den bryter med enkelte deler av islandsk konkurranselovgivning.

Denne uke anket Samskip konkurransetilsynets avgjørelse og hevdet at fritaket bryter med gjeldende lov. Eimskip ventes å svare på den juridiske utfordringen denne uka og ICA vil komme med et svar innen seks uker.

- Eimskip er av den oppfatning at anken er ubegrunnet og vil fortsette å forberede samarbeidet, uttalte selskapet.

Selskapet har som mål å åpne seilingsruter til og fra Grønland og forbinde øya med internasjonale markeder og Eimskips rutesystem med ukentlige tjenester. Deler av avtalen handler om å bestille tre nye TEU containerskip med isklasse 2 for å oppgradere kapasiteten mellom Grønland, Island, Færøyene og Skandinavia.

Disse nye fartøyene, bestilt fra China Shipbuilding Trading Company og Guangzhou Wenchong-verftet til en pris av USD 32 millioner hver, vil være rundt 50 prosent større enn noen andre skip selskapet har i drift og blir sett på som et ytterligere tegn på utvidelse av Eimskips aktiviteter i Arktisk og Nord-Atlanteren.

Skipene er ment å settes inn i trafikk i 2019, og de er designet og bygget for forholdene i Nord-Atlanteren i tråd med Polarkoden fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Skipene vil ha lavere utslipp av nitrogenmonoksid (NOx) og svovelmonoksid (SOx) enn Eimskips nåværende skip takket være innebygde filtreringssystemer, forklarer selskapet.

Eimskip Map
Eimskips nettverk av seilingsruter som knytter Arktis til Nord-Amerika og Europa. (Kilde: Eimskip)

Knytter Island til Nord-Amerika

Eimskip har vært et foregangsselskap i shipping i Arktis og knytter Island til det amerikanske kontinentet via Nord-Atlanteren. Selskapet flyttet sin operasjonsbase fra Norfolk, Virginia til Portland, Maine i 2013 og signerte en femårs leasingavtale for et 560 m2 varehus på terminalen.

I starten drev Eimskip en tjeneste som gikk annenhver uke, men det ble oppgradert til 31 reiser i 2016 og begynte med ukentlige seilinger i 2017. Med sitt tette nettverk fikk Portland tilgang til havner så langt nord som Murmansk i Russland og så langt sør som Lisboa i Portugal.

Trafikken til Maines eneste shippingcontainer-terminal har tredoblet seg siden den gang og har vist seg å være en sterk bidragsyter i den lokale økonomien, mye takket være Eimskips aktiviteter. Selskapets ukentlige rute mellom Island og Portland inkluderer havneanløp i Halifax, Canada så vel som på Newfoundland. Sist måned begynte selskapet å bruke et større og raskere containerskip på hele 461 fot (140 meter) – faktisk det største skipet som noen ganger har ankommet Portland.

Selskapets shipping-operasjoner ut fra Island har overgått forventningene og knytter Island og Portland til Sørøst-Asia gjennom å laste om containere i Halifax og sende den videre om bord på skip fra det franske shippingselskapet CMA CGM.

Eimskip Portland
Eimskips ‘Skogafoss’ forlater havn i Portland i 2013. (Foto: Corey Templeton/Flickr)

Det er totalt tre skip med en sammenlagt kapasitet på 2.309 containere som seiler ruta Arktis – Nord-Atlanteren, og ytterligere kapasitetsutvidelser er allerede på vei.

- Vi forventer at markedet vil vokse, forklarer Andrew Haines, daglig leder av EImskip USA. – Vi jobber nå med planer om større skip et år eller to fremover i tid.

Det er faktisk slik at mens selskapet har opplevd økonomisk press i sine europeiske aktiviteter, har dets aktiviteter i Nord-Atlanteren vært en vekst-driver som nå utgjør seks prosent av selskapets totale shippingvolum.

Selv om de totale shippingvolumene på disse områdene ikke kan konkurrere med de massive shippingaktivitetene langs Den nordlige sjøruten i Russland, illustrerer de regionale logistikkoperasjonene i liten og medium skala – så som de mellom Eimskip, Royal Arctic Line og Portland – at det eksisterer økonomiske muligheter i hele den arktiske shippingsektoren.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: