Johan Castberg gir positive ringvirkninger for nordlandsbedrifter

- Denne kontrakten gjør det mulig for oss å bygge videre på kapasiteten vi etablerte tidligere i år, sier fabrikksjef Karl Peter Johansen. (Foto: Fotograf Holst)
Som et ledd i digitaliseringen av Johan Castberg-feltet, skal Nexans på Rognan levere mer enn 200 kilometer fiberoptiske sjøkabler til Alcatel Submarine Networks (ASN).


Som et ledd i digitaliseringen av Johan Castberg-feltet, skal Nexans på Rognan levere mer enn 200 kilometer fiberoptiske sjøkabler til Alcatel Submarine Networks (ASN).


Equinor har valgt ASN som hovedleverandør av det såkalte PRM-systemet (Permanent Reservoir Monitoring) til feltet, som ligger cirka 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet

De fiberoptiske sjøkablene – som er spesialutviklet for dette systemet - er et verktøy for digitalisering og økt grad av utvinning.

Kontraktstildelingen er en del av en rammeavtale ASN har med Equinor. Og: For Nexans’s del er dette en videreføring av en allerede eksisterende kontrakt med ANS, om leveranse av et tilsvarende system som det som tidligere i år ble tildelt Johan Sverdrup-feltet.

-  Denne kontrakten gjør det mulig for oss å bygge videre på kapasiteten vi etablerte tidligere i år, forklarer Karl Petter Johansen, fabrikksjef på Nexans Rognan.

- Om lag 30 personer på Nexans Rognan vil bli involvert i Johan Castberg-prosjektet over en 4-6 måneders periode. Vi vil også trekke på vårt nettverk av ca. 50 godkjente lokale og regionale leverandører av produkter og tjenester til fabrikken. Johan Castberg PRM-prosjektet vil derfor gi positive ringvirkninger til en rekke selskaper i Salten-regionen i Nordland, forklarer Karl Peter Johansen, fabrikksjef på Nexans Rognan, sier Johansen.

Johan Castberg leveransen skal etter planen leveres fra Nexans i løpet av første kvartal 2021.

Johan Castberg har en planlagt oppstart i 2022.

Nøkkelord