Jernmalmen i Sydvaranger frister LNS

Samlet gjeld etter konkursen i Sydvaranger Gruve AS er på over 3,6 milliarder kroner. (Foto: Linda Storholm)
-Det eneste som er sikkert er at malmprisene på verdensmarkedet vil gå opp igjen, vi vet bare ikke når. Og LNS holder ut lenge.
 
-Det eneste som er sikkert er at malmprisene på verdensmarkedet vil gå opp igjen, vi vet bare ikke når. Og LNS holder ut lenge.
Det sier administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & sønner (LNS) til High North News etter at det ble kjent at LNS vurderer å legge inn bud på konkursboet etter AS Sydvaranger Gruver (SVG).

3,5 milliarder i krav
Det var avisen Ságat som først meldte om LNS’ interesse for konkursboet. 
Samtidig kunne Dagens Næringsliv fortelle at det samlede kravet fra kreditorene etter konkursen er på omkring 3,5 milliarder kroner, noe som bringer konkursen helt opp i «Norgestoppen» når det gjelder størrelse.

Tunneldrift er løsningen
Etter konkursen er det avdekket at eieren, Northern Iron, har drevet ren rovdrift på malmforekomsten, og ikke brutt tilstrekkelige mengder gråberg slik at gruven og driften ble vedlikeholdt slik den burde.
Ifølge Frode Nilsen er det tunneldrift, eller underjordisk drift, som er den aktuelle og fremtidsrettede måten å drive gruven i Sør-Varanger på.

-Men, sier Nilsen, man må ha to tanker i hodet samtidig. I en eventuell første periode må man drive i dagbrudd mens man får tunneldriften rigget og på plass. Selvsagt er det veldig uheldig at det ikke er brutt tilstrekkelig gråberg i de senere årene, men det er ennå malm å hente i dagbruddet.

Prisene vil stige
Og uansett så ligger den fremtidige løsninger for SVG i tunneldrift, som vi også driver i Rana Gruber, understreker Nilsen.

-Når dere viser og flagger denne interessen for SVG, så innebærer det at dere har god tro på at prisene i verdensmarkedet skal opp igjen ganske snart?
-Det eneste som er sikkert er at prisene kommer opp igjen, men når, det vet ingen. Det kan være om ett år, om fem år eller om ti år. Og LNS drift i Rana Gruber er den mest effektive i verden, så vi holder hodet over vannet lenger enn konkurrentene.

Selv om mange hevder at LNS er et entreprenørselskap som hovedsakelig driver med tunnelbygging, påpeker Frode Nilsen at selskapet alltid har hatt en fot innenfor gruvedrift. Rana er nevnt, men selskapet har også hatt store oppgaver for Store Norske på Svalbard, både innenfor logistikk og delvis i selve gruvedriften.

Snarlig avklaring
-Vi ser gruvedriften i Rana og i Sør-Varanger under ett, og vi hadde jo ikke vurdert denne muligheten om vi ikke anså den som interessant.

-Og når vil beslutningen bli tatt, om dere skal legge inn et bud eller ikke?
-Det må skje tidlig på nyåret, lenger tid har vi ikke, sier adm. dir. Frode Nilsen i LNS til High North News.
Les også: "-Sydvaranger brøt konsesjonsbetingelsene"  og "Mener Sydvaranger har vanskjøttet malmressursen"
-En ting er sikkert, prisene på jernmalm på verdensmarkedet kommer opp igjen - før eller siden. Og vi holder ut lenger enn konkurrentene, sier administrerende direktør Frode Nilsen i LNS. (Foto: Linda Storholm).
-En ting er sikkert, prisene på jernmalm på verdensmarkedet kommer opp igjen - før eller siden. Og vi holder ut lenger enn konkurrentene, sier administrerende direktør Frode Nilsen i LNS. (Foto: Linda Storholm).

Tags