Japan vil sterkere inn i nordområdene

Den japanske ambassadøren til Arktis, Kazuko Shiraishi, varslet om det kommende strategidokumentet under konferansen Arctic Circle 2015 i Reykjavik for kort tid siden. (Foto: OZZO Photography/Arctic Circle).
Japan vil spille en aktiv rolle i utviklingen av nordområdene, og økonomistormakten vektlegger forskning, samarbeid, bærekraft og sikkerhet i sin nye arktiske strategi.

 

Japan vil spille en aktiv rolle i utviklingen av nordområdene, og økonomistormakten vektlegger forskning, samarbeid, bærekraft og sikkerhet i sin nye arktiske strategi.  

Det fremgår av dokumentet som ble fremlagt av Japans «Headquarters for Ocean Policy» nylig. 

Teknologi og bærekraft

Ifølge den foreløpige engelske oversettelsen av dokumentet er Japan rede til å spille en ledende rolle for en bærekraftig utvikling i nordområdene og det internasjonale samfunnet i nord.

Med en politikk som bygger på vitenskap, forskning og teknologi mener man at Japan har sterke fortrinn når det gjelder å fremme en bærekraftig utvikling.

Samarbeid viktig

Det japanske strategidokumentet betoner sterkt nødvendigheten av internasjonalt samarbeid i nord, og dessuten at utviklingen må sees i et globalt perspektiv, ikke minst på grunn av klimaendringene.

I tillegg er japanerne, ikke overraskende, opptatt av hvilke økonomiske effekter som kan komme av en eventuell økt trafikk gjennom den nordlige sjøruten.

Fredfylt sameksistens

Japan er også opptatt av å bevare den fredelige sameksistensen i nord. Ifølge strategidokumentet skal Japan bidra til rettsikkerheten og fremme internasjonalt samarbeid på en fredelig og ryddig måte.

Man skal dessuten respektere urfolkenes rett til å utøve sine tradisjonelle næringer og sosiale strukturer.

Sterkere engasjement

I en liste av konkrete underpunkter til den overordnede strategien manes det til sterkere japansk engasjement på flere områder, ikke minst det som gjelder forretningsutvikling og større engasjement fra japanske selskaper i Arktisk økonomisk råd.

Et annet områder der Japan ser muligheter er innenfor olje-, gass- og mineralindustri, samt marine ressurser – og alt i samarbeid og forståelse med andre interessenter/land.

Tags