Jan-Gunnar Winther søker rektorstillingen ved UiT

Den nye rektoren ansettes for en periode på fire år fra og med 1. august 2021, og med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode. (Foto: Centre for the Ocean and the Arctic)

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis er blant søkerne til stillingen som ny rektor ved Universitetet i Tromsø.

UiT, Norges arktiske universitet har vedtatt å gå over fra valgt til ansatt rektor, og fristen for å søke på stillingen var satt til mandag 2. november.

Tradisjonelt har stillingen vært sentral i utviklingen av norsk nordområdepolitikk. 

– Vi har fått fire sterke søkere til jobben, og vi er glad for at det var så stor interesse, sier Stig Slørdahl.

Han er eksternt medlem av universitetsstyret og leder et bredt sammensatt innstillingsutvalg som skal sikre at UiT velger den beste kandidaten til stillingen.

Disse har søkt:

  • Edel O. Elvevoll, professor ved Norges fiskerihøgskole
  • Jan-Gunnar Winther, direktør ved senter for hav og Arktis hos Nofima
  • Dag Rune Olsen, professor og rektor ved Universitetet i Bergen
  • Kenneth Ruud, professor og prorektor for forskning og utvikling ved UiT

Nøkkelord