Jakt kompetanse nå!

Slik arbeidsmarkedet utvikler seg i andre deler av landet - vil det være store muligheter for å rekruttere kompetent arbeidskraft til Nordland, skriver kronikkforfatter Kjell Hugvik, fylkesdirektør i NAV Nordland. Her et foto fra fylkeshovedstaden Bodø.
- Mens ledigheten stiger i sør, faller den i nord. Dette åpner et mulighetsrom for å rekruttere kompetent arbeidskraft som virksomhetene i Nordland så sårt trenger, skriver Kjell Hugvik, fylkesdirektør i NAV Nordland, i denne kronikken.


Aldri har tilgangen på kompetent arbeidskraft vært bedre. Samtidig som næringslivet i Sør-Norge og på Vestlandet opplever tøffe tider, går vår landsdel fortsatt godt. Mens ledigheten stiger i sør, faller den i nord. Dette åpner et mulighetsrom for å rekruttere kompetent arbeidskraft som virksomhetene i Nordland så sårt trenger.

NAV sin årlige, nasjonale bedriftsundersøkelse ble lagt frem denne måned. Den konkluderer med at virksomhetene i Norge melder inn et langt lavere behov for arbeidskraft enn i fjor, faktisk 25 % lavere behov. Undersøkelsen viser også at virksomhetenes sysselsettingsforventning de neste 12 måneder, også har gått ned. Bedriftsundersøkelsen synes å understøtte andre undersøkelser som hevder at veksten i norsk økonomi er på vei ned.

Det er nå over 100.000 ledige i Norge og det forventes fortsatt økning. Samtidig er det store regionale ulikheter. I Nordland synker ledigheten og vi forventer fortsatt lav ledighet fremover.

Bedriftsundersøkelsen i Nordland er del av den nasjonale undersøkelsen. Den viser at rundt 1800 flere kunne ha fått jobb i Nordland dersom de hadde riktig kompetanse. De store områdene som mangler arbeidskraft er helse og omsorg, bygg og anlegg, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og varehandelen. Flere andre bransjer har rapportert mangel på kvalifisert arbeidskraft og konkret meldes det om rekrutteringsproblemer i 32 av de vel 240 yrkene det lyses ut stillinger i (13%).  Det finnes altså arbeidsplasser for både kvinner og menn i nordlandssamfunnet, og denne trenden har vært relativt stabil over flere år.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge som også ble lagt frem 5. mai peker også på de nasjonale utfordringer, hvor Norge som nasjon, går fra særstilling til omstilling. Vi leser daglig i pressen om store virksomheter som omstiller, nedbemanner og flytter ut produksjon. Samtidig går vår egen landsdel fremdeles godt med forventning om fortsatt høyere vekst enn landet for øvrig. Ifølge Indeks Nordland kan vi forvente en vekst i vårt fylke på over fire prosent i år, mens det nasjonale veksten samlet bare vil bli rundt 1-1,5 prosent.

Jakt kompetanse nå! Det er NAV Nordlands sitt klare råd til virksomhetene i nord. Slik arbeidsmarkedet utvikler seg i andre deler av landet - vil det være store muligheter for å rekruttere kompetent arbeidskraft. Det er også verdt å merke seg at det er jobbmuligheter for både kvinner og menn, noe som skulle tilsi at terskelen kan være lav for at hele familier flytter nordover. I mange år har kompetanse reist ut av landsdelen, nå bør nordlandssamfunnet benytte muligheten til å ønske utflyttede og andre velkommen nordover.

Skal vi sammen kjenne vår besøkelsestid? Mange virksomheter er allerede i gang. Kreativiteten er stor i kampen om de gode medarbeiderne. NAV Nordland vil være med i mobiliseringen med å få kompetent arbeidskraft til Nordland. Ved å samarbeide tett med NAV-kontor sørpå kan vi finne den kompetansen din virksomhet trenger. Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet for NAV. Arbeid gir det enkelte menneske selvstendighet og handlingsrom og er den viktigste arenaen for sosial inkludering.

Landsdelen er attraktiv for de mennesker vi ønsker å tiltrekke. Det er gode vilkår for hele familien.  En flott natur som innbyr til et rikt og aktivt friluftsliv. Kultur, kunst, idrett og aktivitetsarenaer har blitt satset på og bygget ut med almen tilgjengelighet hele året. Nordland er mer enn klar til å ta imot de familier som finner sine arbeidsplasser her.

Ta kontakt med ditt lokale arbeidskontor eller går inn på nav.no/bedrift og bruk de tjenester som tilbys der. Lys ut dine ledige stillinger på NAV.no. Det er både gratis og effektivt. Våre medarbeidere på NAV-kontorene er klar til å hjelpe din virksomhet. Du kan også ringe vår arbeidsgivertelefon på 55 55 33 36. I NAV sin CV-database kan du søke på stillingstype og arbeidssted og få opp personer med kompetansen du er ute etter. Du kan kontakte aktuelle kandidater direkte på e-post eller via ditt NAV-kontor.

Tags