Island tillater besøk av amerikanske atomubåter

Den amerikanske atomubåten USS New Mexico ved Grøtsund havn utenfor Tromsø i mai 2021. Nå vil også Island ta imot amerikanske atomubåter, blant annet etter å ha rådspurt seg med naboland som har erfaring med slike besøk – som Norge. (Foto: Helene Sofie Thorkildsen/Forsvaret)

Amerikanske atomubåter vil framover kunne komme på servicebesøk til Island, melder den islandske regjeringen. En forutsetning er at ubåtene ikke bærer atomvåpen.

Amerikanske atomdrevne ubåter får nå tillatelse til å foreta korte servicebesøk på Island for påfyll av forsyninger og mannskapsbytte, kunngjorde den islandske regjeringen i forrige uke.

Bakgrunnen er at Island ønsker å støtte økt overvåkning og responskapasitet blant allierte i Nord-Atlanteren.

– Disse servicebesøkene vil bidra til å styrke den kontinuerlige og aktive ubåtovervåkningen utført av allierte land, noe som sikrer bedre situasjonsforståelse og styrker sikkerheten rundt undersjøisk infrastruktur – slik som sjøkabler i farvannet rundt Island. Besøksfrekvensen vil avhenge av behovet til enhver tid, skriver regjeringen.

Det første ubåten vil komme på besøk i nær framtid, og skal få service like utenfor kysten framfor å foreta havneanløp, informeres det. Trolig vil dette være i tilknytning til Nato-øvelsen Dynamic Mongoose, som starter i dag, mandag. Dette er alliansen årlige øving på ubåtjakt i nordområdene – og i år har Island rollen som primær vertsnasjon.

Uten atomvåpen

En betingelse for besøk av amerikanske ubåter er at de ikke skal bære atomvåpen, understreker den islandske regjeringen – og viser til landets sikkerhetspolitikk om at det ikke skal være atomvåpen på islandsk territorium.

Denne politikken har Islands utenriksminister presisert i en note til USA. Fra amerikansk side skal det ha blitt formidlet at de aktuelle ubåtene ikke vil bære atomvåpen og heller ikke er utstyrte til å gjøre det.  

Islands regjering uttaler òg at den har rådført seg med naboland som har erfaringer med atomubåtbesøk, og som også setter som vilkår at disse ikke involverer atomvåpen. I forlengelsen vises det til ubåtanløp ved havner i Norge over flere tiår, samt mer nylige besøk til Færøyene.

I nordnorsk kontekst er det blant annet snakk om Tromsø som mangeårig mottakshavn for allierte atomdrevne fartøy – tidligere ved marinebasen Olavsvern og fra 2021 ved Grøtsund havn. Siden mai 2021 har ni amerikanske atomubåter og en britisk atomubåt anløpt Grøtsund.

Norge forutsetter at allierte krigsskip som anløper norske havner ikke fører med seg atomvåpen, og at denne betingelsen respekteres. Hvorvidt norsk atom- og anløpspolitikk etterleves i praksis er omdiskutert. Tilnærmingen til Norge og atommakter på besøk har blitt «Don’t ask, don’t tell», framholder Asle Toje, utenrikspolitisk analytiker og nestleder i Nobelkomiteen.

Tettere sikkerhetssamarbeid

I de senere årene har Island og USA styrket samarbeidet rundt overvåkning og beredskap i Nord-Atlanteren, meddeler også den islandske regjeringen.

Mer konkret viser den til vertslandsstøtte til amerikanske og andre alliertes antiubåtfly ved Keflavík flybase.

Island har ikke egne væpnede styrker, foruten en halvmilitær kystvakt. Landet har videre et luftforsvars- og overvåkningssystem som er integrert i Nato. Alliansen står for periodisk overvåkning av islandsk luftrom.

Sist uke møttes representanter for Island og USA for den årlige strategiske dialogen mellom landene innenfor sikkerhet og forsvar. Partene bemerket da betydelig framgang rundt bilaterale sikkerhetsprioriteringer siden forrige dialog i april 2022, skriver det amerikanske utenriksdepartementet.

LES OGSÅ:

Nøkkelord