Investerer 150 millioner kroner i Elkem Rana

Managing Director Helge Aasen of Elkem AS at the Industri 2017 conference in Bodø, Norway. (Photo: Hege Eilertsen)
Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem AS, annonserte under den årlige industrikonferansen i Bodø i dag at selskapet skal investere 150 millioner kroner i oppgradering av ferrosilisium-anlegget ved Elkem Rana.


Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem AS, annonserte under den årlige industrikonferansen i Bodø i dag at selskapet skal investere 150 millioner kroner i oppgradering av ferrosilisium-anlegget ved Elkem Rana.


Investeringen vil føre til mindre utslipp av støv, og samtidig sikre en høy og stabil produksjon.

- Elkem er en global aktør, men vi ønsker å satse videre i Norge. I løpet av de siste 10 årene har vi investert 11 milliarder kroner her i landet og vi har besluttet å investere 150 millioner i miljøtiltak og økt effektivitet på Elkem Rana, sier Aasen, som også er styreleder i Norsk Industri.

Oppgraderingsprosjektet starter allerede nå i høst, og det vil løpe delprosjekter helt ut 2018. Investeringen skal brukes til å oppdatere det tekniske anlegget og til HMS og miljøoppgraderinger.

- Dette er både en god nyhet og et viktig signal, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) etter at Aasen kunngjorde nyheten på konferansen Industri 2017 ved Scandic Havet hotell i Bodø.

- Den kraftforedlende industrien er helt avgjørende i en tid hvor det er sterkt fokus på det grønne skiftet. Vannkraft er en del av løsningen når nye grønne arbeidsplasser skal utvikles. I tillegg til dette viser denne investeringen samtidig at store selskaper er villige til å satse i nord, sier Norvoll.

- Investeringsbeslutning er tatt på Elkems eget initiativ fordi vi ønsker å ta vår del av ansvaret. Dette vil ha positive effekter både for Elkem og for lokalmiljøet, sier Trond Sæterstad som er  divisjonsdirektør i Elkem Silicon Materials.

Elkem AS opplyser i en pressemelding at Mo Fjernvarme i tillegg vil investere 20 millioner kroner i forbedring av avsugskapasitet fra smelteovnene, noe som også vil bidra til bedre oppsamling av støv fra produksjonen og mindre diffuse utslipp.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk industri, betegner nyheten som svært gledelig:

- Det samme er begrunnelsen: Et oppgradert teknisk anlegg betyr mindre utslipp, samt at man sikrer at produksjonen forblir høy og stabil. Elkem er en av flere industribedrifter som satser både på miljøet og en effektiv produksjon. Bedriften dokumenterer at norsk industri ser lyst på fremtiden og er villig til å bidra til lavutslippssamfunnet.Fakta:

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. I tillegg til å ha 24 verk verden over, har selskapet salgskontorer i mer enn 40 land. Elkem har rundt 3800 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Nøkkelord