Internasjonale forsvarstopper til storøvelse i Bodø

Her letter et amerikansk jagerfly, av typen McDonnel Douglas F-15E Strike Eagle, fra Bodø hovedflystasjon. Bildet er tatt under ACE-øvelsen i september 2013, hvor amerikanerne deltok med anslagsvis 30 fly. (Foto: Wikimedia/U.S Air Force - Lee Osberry)
Luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE), som er en av Europa’s største i år, trekker ikke bare NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg til Bodø. I morgen kommer den svenske forsvarsministeren og flere andre norske og internasjonale forsvarstopper.Luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE), som er en av Europa’s største i år, trekker ikke bare NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg til Bodø. I morgen kommer den svenske forsvarsministeren og flere norske og internasjonale forsvarstopper.

Onsdag kommer NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, på offisielt besøk til Norge. Det tre dager lange besøket starter ved Bodø hovedflystasjon.

Her skal NATO-sjefen blant annet møte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

- Vi ser frem til å vise generalsekretæren i NATO våre kapasiteter, og til å diskutere de sikkerhetspolitiske utfordringene vi ser rundt oss, uttalte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i forrige uke.

- I tett samarbeid med NATO 

Den nordiske luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE), som startet 25. mai, er en av de største militærøvelsene i Europa i år. Medieinteressen rundt ACE, som involverer rundt 4000 personer, har vært betydelig. De første dagene hadde Bodø besøk av presse fra verden over.

Øvelsen har vært planlagt i omlag to år, og inkluderer blant annet rundt 100 jagerfly - fra til sammen ni nasjoner.

I morgen, tirsdag, besøker statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet øvelsen, sammen med den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist.

Representanter fra det norske forsvaret har tidligere gjort det klart at ACE ikke er en NATO-øvelse, men at den gjennomføres med utgangspunkt i et mandat fra de Forente nasjoner (FN). Koblingen til forsvarsalliansen er likevel tydelig:

- Dette er en viktig øvelse for å planlegge, lede og utføre kompliserte luftoperasjoner i tett samarbeid med NATO. Øvelsen går over både Norge, Sverige og Finland, noe som gir et unikt treningsutbytte, sier statssekretær Øystein Bø.


Norden - og allierte

Generalmajor Yngve Odlo, som representerer sjefen for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, og generalmajor Per Egil Rygg, generalinspektøren for Luftforsvaret er blant de militære gjestene, sammen med høytstående generaler fra de allierte nasjonene som deltar på ACE.

Øvelsen varer til og med førstkommende fredag, og ifølge Forsvarsdepartementet tar den utgangspunkt i cross border-treningen mellom med de nordiske naboene Norge, Sverige og Finland. Andre land er også invitert til å delta. Øvelsen er fordelt på basene Bodø hoveflystasjon, Rovaniemi i Finland og Kallax i Sverige.

Flygningen foregår hovedsaklig i Nord-Norge og Nord-Sverige.

- En viktig øvelse

- Siden 2009 har vi øvd sammen med Sverige og Finland, og i 2013 inviterte vi for første gang allierte til å ta del i vår øvelse. I år er Norge ledende nasjon, og sammen med åtte andre nasjoner gjennomfører vi kompliserte luftoperasjoner. Dette en av våre viktigste øvelser og viser hvordan framtidens samtrening praktiseres, sier Per-Egil Rygg, generalinspektøren for Luftforsvaret.

De ni nasjonene som deltar er Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, USA, Frankrike, Nederland, Sveits og Norge.

Den fellesnordiske øvelsen skal etter planen gjennomføres annethvert år, og i 2017 er det Finland som skal være vertsland for ACE.

- Russland er den største utfordringen for sikkerhetssituasjonen i Europa, og situasjonen i de nordiske landenes nærområder har blitt merkbart forverret det siste året, mener forsvarsministrene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Island. 

I begynnelsen av april varslet de at vil de styrke det nordiske forsvarssamarbeidet.

 

Peter Hultqvist er forsvarsminister i Sverige. Svenskene er ikke medlem av NATO, men har opplevd et økende press fra NATO-land de siste årene fordi de av mange oppfattes som et sikkerhetshull. (Foto: Wikimedia Commons/Frankie Fouganthin)
Peter Hultqvist er forsvarsminister i Sverige. Svenskene er ikke medlem av NATO, men har opplevd et økende press fra NATO-land de siste årene fordi de av mange oppfattes som et sikkerhetshull. (Foto: Wikimedia Commons/Frankie Fouganthin)
Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, kommer også til Bodø i morgen. (Foto: FD)

Tags