Ingen dato for åpning av Svalbard

Henningsen transport og guiding driver med aktivitetsturisme. Foto: Jan Hvizdal
Henningsen transport og guiding AS driver med aktivitetsturisme, som uten pengestøtte kan være en saga blott. Foto: Jan Hvizdal
Reiselivet på Svalbard har fremdeles ikke fått en dato for å løfte karantenen.

Det er Sysselmannen på Svalbard som etter Covid-19-forskriften kan fatte avgjørelsen om å innføre karantenen og som beslutter om og når den skal oppheves. Vurderingene til nå er gjort i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre og smittevernoverlegen ved Longyearbyen sykehus, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt i et tidligere intervju med High North News.

På et overordnet nivå, er det sentrale myndigheter som bestemmer en dato for åpning av reiselivet. Karantenen gjelder foreløpig til klokken 18 den 18. mai. Da skal bestemmelsen vurderes på nytt og sysselmannen vil, i samråd med blant annet smittevernlegen, vurdere hva som skal skje med karantenevedtaket for Svalbard.

Arbeidsutvalget – som består av Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen sykehus, Visit Svalbard, Svalbard næringsforening, Avinor Svalbard og Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) – skulle hatt møte 8. mai. Møtet ble utsatt til mandag 11. mai, men utvalget fikk ingen dato for åpning.

Blant annet må smittevernveilederen for reiselivet på Svalbard, som arbeidsutvalget har utarbeidet, godkjennes. Veilederen skal behandles tirsdag denne uken. Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, Knut Selmer, sier i et intervju med High North News at beredskapen allerede nå er på plass. Han anbefaler å løfte karantenen så snart som mulig.

Les også:

Svalbard er den eneste gjenværende regionen i Norge med lokal karantenebestemmelse.

En samlet reiselivsbransje på Svalbard fortviler over karantenen som gjelder i to uker for innreisende fra fastlandsnorge. Øya er den eneste gjenværende regionen i Norge med lokal karantenebestemmelse.

Reiselivsbransjen kan ikke booke gjester for sommersesongen før de har en dato, og står per i dag helt utenfor turistnæringen.

I en epost til High North News melder Justis- og beredskapsdepartementet at dagens karantenebestemmelser på Svalbard gjelder til 18. mai.

"Regjeringen har varslet at den fredag 15. mai vil komme med oppdatert informasjon om reiser og karantene. Svalbard vil bli en del av dette."

Når det gjelder hvilke råd som vil gjelde for ferie- og fritidsreiser så vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeide nye råd for fritidsreiser som skal gjelde fra 1. juni.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: