Infrastruktur for Nord-Sveriges grønne omstilling: Planlegger dobbeltspor på strekningen Boden-Luleå

Helena Eriksson, regiondirektør for region Nord, Trafikverket.
– Vi har tidligere sett på mulighetene for å kutte ledetider for å få fortgang i arbeidet, og vi tror at vi kan korte ned tiden med om lag to år, noe som betyr at vi legger til rette for en mulig byggestart rundt 2029, sier Helena Eriksson, regiondirektør for region Nord, Trafikverket. (Foto: Peter Jonsson).

Trafikverket i Sverige har sikret midler til å utvikle jernbaneplaner for dobbeltspor mellom Boden og Luleå i Nord-Sverige. Finansieringen mangler fortsatt for selve byggingen, men Trafikverket setter nå fortgang i arbeidet, som vil bety mye for de store industriprosjektene som er planlagt i regionen.   

Read in English

Det svenske Trafikverket har nå sikret midler til å utvikle jernbaneplaner for dobbeltspor mellom Boden og Luleå, som ligger vest i Norrbotten, Nord-Sverige. 

– Dette betyr at vi snart starter arbeidet med å utvikle planene. Vi har tidligere sett på mulighetene for å kutte ledetider for å få fortgang i arbeidet, og vi tror at vi kan korte ned tiden med om lag to år, noe som betyr at vi legger til rette for en mulig byggestart rundt 2029, sier Helena Eriksson, regiondirektør for region Nord i Trafikverket, i en pressemelding. 

Kostnaden for å utvikle jernbaneplanen er beregnet til om lag 200 millioner svenske kroner. Den totale kostnaden for å bygge dobbeltspor på strekningen er beregnet til cirka 5 milliarder svenske kroner.

Trafikverket understreker samtidig at de mangler midler til selve byggingen. 

Industrialisering av Nord-Sverige

For tiden pågår en omfattende industrialisering i Nord-Sverige, med flere store investeringer knyttet til fossilfri produksjon og elektrifisering. 

Flere av de store prosjektene ligger langs Malmbanen, og selv om linjen Boden-Luleå offisielt ikke tilhører denne jernbanestrekningen, er den påkoblet Malmbanen i Boden – og mange av industriprosjektene er tilknyttet Luleå havn. 

I Boden planlegger blant annet selskapet H2 Green Steel byggingen av et stålverk, hvor selskapet estimerer en årlig produksjon på fem millioner tonn grønt stål innen 2030. I Luleå er det planlagt flere store prosjekter, blant annet innenfor mineralindustri, samt storstilt havneutbygging som vil ha mye å si for utskiping av produkter. 

Beregner opptil 91 tog hvert døgn

Trafikverket understreker at jernbanelinjen Boden-Luleå er en av strekningene der kapasiteten behøver å øke, og viser blant annet til at bedriftene tilknyttet det grønne skiftet ser utbygging av jernbaneinfrastrukturen som en forutsetning for fremtidig drift.

I 2030 er det anslått at det ikke vil være nok kapasitet på enkeltsporet bane til alle som ønsker å drifte den. Flere forskjellige etableringer vil da være i gang, og derfor vurderer Trafikverket at det er behov for et komplett dobbeltspor mellom Luleå og Boden, står det i pressemeldingen. 

Når H2 Green Steel er i full produksjon i 2030, er trafikken på strekningen Luleå-Boden beregnet til å øke til hele 91 tog per døgn, noe som krever ytterligere økt kapasitet, ifølge en rapport fra Trafikverket.

Rapporten er gjort på oppdrag fra regjeringen, der Trafikverket har analysert tiltak i transportinfrastrukturen i Norrbotten og Västerbotten – koblet til de større industrietableringene og ekspansjonene i fylkene.

Les også

Nøkkelord