- ILO-konvensjonen handler ikke om segregering

I Stortingets spørretime i dag måtte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) svare for regjeringens holdning til ILO-konvensjonen. 

Bakgrunnen for spørsmålet, som kom fra Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap), var intervjuet med Per-Willy Amundsen (Frp) som ble publisert i High North News 3. februar. 

I intervjuet sier Amundsen at han mener ILO-konvensjonen fører til segregering, og at han personlig ønsker Norge ut av avtalen. 

I spørretimen ba Stein Erik Lauvås statsråden utdype på hvilken måte ILO-konvensjon 169 kan føre til segregering. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var ikke interessert i å utdype noe som helst, men slo fast at det ikke er et tema for regjeringen å vurdere utmelding av ILO-konvensjonen. 

- Jeg har registrert at det er ulike personlige syn i dette spørsmålet, det er hverken nytt eller overraskende. Regjeringens holdning går imidlertid klart og entydig fram av regjeringsplattformen, svarte Sanner og viste til teksten til Sundvoldenplattformen. 

Sanner avviste at ILO-konvensjon 169 på noen måte handler om segregering: 

- Både samer og nordmenn skal ha rett til å utvikle sin kultur, sitt språk og sine næringer, uttalte Sanner. 

Trond Erik Lauvås fulgte opp med å ta opp regjeringspartienes holdning i politikken overfor samene, som framstår splittet. Han viste til innstillingen for Stortingsmelding nr 48 (2012-2013) Sametingets virksomhet 2012 som kom i går og viser åpenbar splittelse mellom regjeringspartiene. 

Arbeiderpartiet ønsket en avklaring på om uttalelsene til Amundsen og Fremaskrittspartiet åpner for tvil om hva som er regjeringspartienes politikk, og ville høre om statsråden mente en slik dobbeltkommunikasjon er egnet til å skape usikkerhet om regjeringens samepolitikk.   

Men til det svarte Jan Tore Sanner et tydelig nei. 

- Det står entydig i regjeringsplattformen hva som er regjeringens politikk på dette området, svarte Sanner. 

 

Se hele spørretimen her. (Spørsmålet fra Trone Erik Lauvås kommer 2 timer og 30 minutter ut i sendingen.) 

Les også:

- Urfolkskonvensjonen er segregering, men ikke et tema for Regjeringen nå 

Urbefolkningens rettigheter. Et tema.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: