I morgen trer en ny arktisk samarbeidsavtale i kraft

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov var en av flere ministre som signerte avtalen i forbindelse med ministermøtet i Arktisk råd i fjor vår. (Foto: Arctic Council/Flickr)
Snart skal det bli enklere for forskere å samarbeide i Arktis både hva tilgang på områder, data og materiell gjelder. Et drøyt år etter at de åtte arktiske statene inngikk avtalen om internasjonalt forskningssamarbeid, trer den nå offisielt sett i kraft - fra i morgen. 


Snart skal det bli enklere for forskere å samarbeide i Arktis både hva tilgang på områder, data og materiell gjelder. Et drøyt år etter at de åtte arktiske statene inngikk avtalen om internasjonalt forskningssamarbeid, trer den nå offisielt sett i kraft - fra i morgen. 

Ikrafttredelsen av avtalen sammenfaller med høynivåmøtet som allerede er i gang i Ilulissat på Grønland. Der markeres det i dag og i morgen at det er ti år siden Ilulissat-erklæringen ble signert.

Arktisk råd har ledet forhandlingene som i mai i fjor førte frem til avtalesignering i Fairbanks, Alaska.

Både USA og Russland har spilt viktige roller i oppkjøringsarbeidet med å få forskningsavtalen på plass - og i morgen trer den altså i kraft.


Den tredje avtalen

Avtalen – som er bindende - er den tredje i rekken som er forhandlet frem i regi av Arktisk råd. De to andre bindende avtalene gjelder søk og redning (signert i 2011) og oljeforurensing (signert i 2013).

Hensikten med avtalen er å forbedre det vitenskapelige samarbeidet, slik at man kan oppnå en mer effektiv utnyttelse av arktisk forskningskunnskap.

Avtalen omhandler alt fra det å få tilgang til forskningsfasiliteter til regulering av inn- og utreise for forskere, samt tilgang på data og aktuelle forskningsområder.

En av de som allerede har uttalt seg om avtalen er Vladimir Barbin, som er Russlands Arctic Senior Official, og nestleder i arbeidsgruppen som har jobbet frem avtalen.

- Gjennom signering av avtalen har de arktiske statene nok en gang demonstrert sitt ansvar for en bærekraftig utvikling i Arktis, og at målet er å oppnå dette gjennom å promotere regionalt samarbeid basert på den best tilgjengelige kunnskapen. Avtalen legger til rette for forskningssamarbeid langt utenfor de nasjonale grensene, og det baner vei for at de arktiske statene i fellesskap kan svare på nye utfordringer i regionen forårsaket av klimaendringer og økt menneskelig aktivitet. Russland ønsker ikrafttredelsen velkommen, og ønsker å være en aktiv deltager i det internasjonale, arktiske forskningssamarbeidet, sier han.


Veien videre

Det er Anders Samuelsen, Danmarks utenriksminister, og Vivian Motzfeldt (Grønlands utdanningsminister) som er vertskap i forbindelse med 10-årsjubileet for Ilulissat-erklæringen.

Målet med markeringen er, forenklet sagt, å bekrefte fortsatt støtte til prinsippene i erklæringen. I løpet av den to dager lange jubileumsmarkeringen, som startet tidligere i dag, skal de arktiske landenes representanter også diskutere hvilke tiltak som kan bidra til et fredelig og produktivt samarbeid mellom statene fremover.

I tillegg til vertene deltar en rekke ministre og representanter på todagers-møtet. Både USA, Russland, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøyene og urbefolkningsrepresenter fra ulike deler av Arktis er med på markeringen.
Nøkkelord