Arne O. Holm mener: Hva regjeringen kan lære av matbaronene – skatt er som marsipan

Påskeegg sjokolade
Billig påskegodt er som skatt. Det lokker til seg folk.

Kommentar: Det er den kalde fine tida hvor billige påskeegg fyller handlevogna. Med enkle grep lokker matbaronene kundene inn i sine butikker. Metoden kan med fordel også brukes for å lokke folk nordover.

Tilbake i november 2019 skrev jeg en kommentar under den lett tabloide tittelen «Hvorfor ikke gjøre Nord-Norge til et eget skatteparadis?». Jeg pekte på at det både av «økonomiske og sikkerhetspolitiske» grunner var nødvendig for nasjonen Norge å ta i bruk effektive og raske grep for å få fart på Nord-Norge.

Den gang styrte Høyre og Erna Solberg landet, og den daværende statsministeren hadde akkurat holdt tale i Narvik. Jeg festet meg spesielt med et av hennes utsagn. Solberg var kommet til den ganske innlysende erkjennelsen om at «et effektivt tiltak i Oslo ikke nødvendigvis er det i Balsfjord».

Fra Erna til Jonas

Selv konstaterte jeg at «det er særdeles viktig for en landsdel som leverer store eksportinntekter til Norge som nasjon, som grenser til Russland, et land alle vestlige militærstyrker nå trener på å kunne møte i en eventuell konflikt, og som leverer mat til Europa, store deler av Asia og USA».

Siden den gang har eksportinntektene fortsatt å øke, Russland har gått til en fullskalakrig mot Ukraina, vi leverer stadig mere mat og energi til Europa, og Jonas Gahr Støre har overtatt som statsminister.

Det som hjelper Oslo hjelper ikke Balsfjord.

Ellers er det meste som før.

Folketallet synker og vi som er igjen blir stadig eldre.

Så har likevel den sikkerhetspolitiske begrunnelsen fått stadig større plass i en diskusjon om den nordnorske demografi, selv om regjeringen insisterer på at en mer robust befolkning i nord skal løses gjennom distriktspolitiske virkemidler.

Som ingen har bruk for

Det må være derfor vi åpner nye politistasjoner som ingen har bruk for eller bruker, eller løser bemanningskrisa innenfor helsevesenet med innleide vikarer til en kostnad som nærmer seg det dobbelte av det fast ansatte koster.

Det mangler verken sykehus eller barnehager.

Eller bygger et forsvar basert på pendlende offiserer.

Siden jeg skrev min kommentar i 2019 har stadig flere pekt på nettopp skatt og personlig økonomi som et effektivt virkemiddel for å gjøre Nord-Norge attraktivt nok til å fylle de funksjonene som kreves av en landsdel på grensa til Russland.

Nå sist den frittenkende Jan Ludvig Andresen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Flere ganger de siste månedene har han i intervjus form foreslått rene statlige pengeoverføringer, nærmere bestemt 100 000 kroner, til oss som bor i nord og de som velger å flytte nordover.

Forslaget har noen åpenbare svakheter, slik også forslag fra de som vil kopiere Svalbardskatten har det. Men jeg lar innvendingene ligge i denne omgang. Det viktige er at både sjeføkonomer og politikere på tvers av de politiske partiene skjønner viktigheten av å ta raske grep for å stoppe fraflyttingen. At de skjønner at mangel på kompetent arbeidskraft innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som forsvar og helse ikke løses gjennom tradisjonelle distriktspolitiske grep.

Det er bra, men.

Det er bra med gratis barnehager fordi noen unge familier kanskje velger å bli i stedet for å flytte. Men det lokker neppe barnefamilier sørfra inn i grensesonene nordpå.

Det er bra med reduserte fly- og fergepriser for oss som allerede bor her. Men at det blir billigere å ta ferge nordpå lokker neppe noen sørfra. De slipper å forholde seg både til fergepriser og kansellerte rutebåter. Det lokker heller ingen fra Oslo til Berlevåg fordi det blir billigere å fly til Vardø.

Bekymringsfull er også mangelen på personell innenfor politiet. Men da hjelper det ikke med flere politistasjoner der det knapt foregår kriminalitet.

Jeg mener ikke å ironisere over de distriktspolitiske virkemidlene, jo, kanskje litt.

Det var det i 2019

Jeg mener ikke å ironisere – jo kanskje litt.

Hovedpoenget er uansett at det er verken mangelen på sykehus, politistasjoner, militærforlegninger, barnehager eller ferger som er problemet.

Problemet er mangelen på folk.

Det var det i 2019, og det er det nå.

Og det er her en regjering, enten den kommer herfra eller derfra, kan lære av matbaronene.

Med lokketilbud for å oppdage resten av alt det fantastiske nordområdene har å by på, slik billig påskemarsipan lokker kundene inn i resten av vareutvalget.

Ikke at metoden er fremmed i Finansdepartementet, som har det økonomiske ansvaret for folketallet i Norge. Biltrafikken ble ganske kontant flyttet fra diesel til elektrisitet da momsen og bompengene ble fjernet og kollektivfeltene ble åpnet. Rett og slett ved å bruke målrettede skatte- og avgiftsgrep.

Billige påskeegg er som lavere skatt.

Det lokker til seg folk.

God påske!

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord