Høyre vil slå sammen fylker i nord

Høyres gruppeleder i fylkestinget i Nordland vil ha utredet mulighetene for ett stort fylke i Nord-Norge. Forslaget kommer på fylkestingets neste samling. (Kart: Wikipedia, foto: Nordland Høyre)
Fylkestingsgruppen til Høyre i Nordland foreslår samtaler med sikte på sammenslåing av fylkeskommunene i nord.

 

Fylkestingsgruppen til Høyre i Nordland foreslår samtaler med sikte på sammenslåing av fylkeskommunene i nord.

- Regjeringen har invitert fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene, og fylkene har fått frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker, skriver gruppelederen i fylkestinget for Høyre, Kai Henriksen i en pressemelding.

Mange samtaler allerede

- Vi ønsker at fylkesrådet skal ta et initiativ overfor de andre fylkeskommunene i nord med tanke på mulige sammenslåinger, sier Henriksen.

- Vi vet det er innledet «nabosamtaler» mellom mange andre fylker for å få en avklaring av hva det vil gi av fordeler og ulemper dersom man slår fylkeskommunene sammen.

Noen fylkeskommuner har allerede besluttet at de ønsker å slå seg sammen, sier Kai Henriksen.

Landsdelsperspektiv naturlig

Det gjøres et stort arbeide med utredninger om sammenslåinger på kommunalt nivå, og kommunene har fått gjennomført uhildet utredning knyttet til kommunereformen. De fleste kommuner har tatt utgangspunkt i de nærliggende kommunene som ofte allerede har etablert samarbeid gjennom ulike IKS og andre samarbeidsformer.

- Derfor kan det være naturlig for oss å tenke et landsdelsperspektiv på en slik utredning som vil kunne avdekke konsekvensene ved en eventuell sammenslåing eller utrede andre former for framtidens landsdelsforvaltning, sier Henriksen.

Helst avvikle?

- Hvorfor vil dere slå sammen noe som dere egentlig vil bli kvitt? Er det ikke en unødvendig og tungvint omvei når dere helst vil legge ned fylkeskommunene?

- Det kan du si, men vi vil fortsatt være avhengige av å ha et forvaltningsnivå i overskuelig fremtid, selv om det kanskje også kan bli noen endrede arbeidsoppgaver, parerer Kai Henriksen.

- Det viktige er at også fylkeskommunene får utredet hva som kan bli konsekvensene, hva som er fordeler og ulemper ved eventuelle sammenslåinger.

Eller kanskje man kan se for seg regionale politiske nivåer, med mindre forvaltning enn hva tilfelle er i dag. I første omgang handler det om utredning av alternativer, sier Høyres gruppeleder i Nordland, Kai Henriksen, til High North News.
 

 

Tags