Høye fiskepriser gir god gevinst i Havfisk

Hovedkontoret til Havfisk ASA ligger i Ålesund, mens et av selskapets to rederikontor ligger her, i Hammerfest. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia)
Prisutviklingen på de aller fleste fiskeslagene har vært god de siste månedene. Det gir pene tall for Havfisk, der Kjell Inge Røkkes Aker er største aksjonær. Både inntektene og overskuddet har økt i første kvartal.

Prisutviklingen på de aller fleste fiskeslagene har vært god de siste månedene. Det gir pene tall for Havfisk, der Kjell Inge Røkkes Aker er største aksjonær. Både inntektene og overskuddet har økt i første kvartal.

I årets første kvartal omsatte Havfisk for 247 millioner kroner. Dette er 33 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014.

- Vi er fornøyd med driften i første kvartal. Særlig gjelder det seifisket som har vært bedre enn tidligere år, sier konsernsjef Webjørn Barstad.


Dro inn 60.000 tonn 

Havfisk er Norges største trålrederi, med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. Selskapet fisker i hovedsak torsk, hyse og sei.

Sammenlignet med første kvartal i 2014 har oppnådd gjennomsnittspris – for all fangst – økt med 31 prosent.

- Den positive pristrenden har fortsatt i første kvartal. Prisene har økt for de fleste fiskeslag, sier Barstad.

All fisk blir sløyd og kappet om bord i trålerne, og med det kan selskapet tilby både fersk og frossen fisk gjennom hele året. Mesteparten av fisken som tråles inn leveres til Norway Seafoods.

I fjor dro Havfisk inn nesten 60.000 tonn med fisk. Litt over halvparten av fangsten var torsk.


Godt nytt for aksjonærene

Havfisk ASA (tidligere Aker Seafoods ASA) ble for ti år siden notert på Oslo Børs, etter sammenslåingen av Norway Seafoods AS, West Fish-Aarsæther As og Nordic Sea Holding AS.

Største eier i Havfisk er Røkke-eide Aker ASA, som eier litt over 73 prosent av aksjene.

Hovedkontoret til Havfisk ASA ligger i Ålesund, mens rederikontorene er i Stamsund og Hammerfest. 

Styret i selskapet besluttet i går å utbetale et utbytte på 75 øre per aksje for 2014.

- Selskapets ambisjon er over tid å gi sine aksjonærer en god og stabil avkastning i form av både økning i aksjekursen og utbyttebetaling,  sier konsernsjef Webjørn Barstad.

Tags