To kvinner - 9 måneder - 78 grader nord Hilde blir første kvinne som overvintrer på Svalbard uten menn

Hilde Fålum Strøm er opprinnelig fra Fjellhamar på Lørenskog. Men kommende vinter skal hun, som første kvinne, overvintre på Svalbard, 140 kilometer sør for Longyearbyen. I ei 20 kvadratmeter stor fangsthytte fra 1930. 
Hilde Fålum Strøm er opprinnelig fra Fjellhamar på Lørenskog. Men kommende vinter skal hun, som første kvinne, overvintre på Svalbard, 140 kilometer sør for Longyearbyen. I ei 20 kvadratmeter stor fangsthytte fra 1930.  Foto: Privat

Å overvintre på Svalbard har vært en drøm for Hilde Fålun Strøm (51) i en årrekke. Men det var først da naturen krevde sine første "klimadødsfall" at turen fikk et mål og en mening som var større enn henne selv. 

Hilde Fålum Strøm er opprinnelig fra Fjellhamar på Lørenskog. Men kommende vinter skal hun, som første kvinne uten menn, overvintre på Svalbard, 140 kilometer sør for Longyearbyen. I ei 20 kvadratmeter stor fangsthytte fra 1930. 

Hytta ligger svært utilgjengelig til, både sommer og vinter. 

Forelsket 

Eventyreren i 50-årene kom til Svalbard for første gang i 1995. 

- Jeg ble helt bergtatt av lyset og naturen, og forelsket meg hodestups, forteller hun. 

Bamsebu
Hytta Bamsebu ligger på 78 grader nord. Området ligger svært utilgjengelig til, både sommer og vinter.  Foto: Privat

Siden den gangen har hun jobbet i reiselivsnæringa, nå som produktsjef i Hurtigruten. Hun har også flere måneders opphold på Bjørnøya og Jan Mayen, og i tillegg et to måneders vinteropphold på Austfjordnes.

Men det skulle ta 24 år før drømmen om å overvintre blir til virkelighet. 

- Planen var i utgangspunktet å reise sammen med mannen min, men jeg skjønte først etter flere år at han egentlig ikke hadde så veldig lyst. Så da tenkte jeg: hvorfor ikke reise alene? Finne ut hvem Hilde egentlig er når ting blir vanskelig? 

Hun har bred felterfaring og over 200 isbjørnmøter, så at hun ville klare det, var hun ikke i tvil om.

Vendepunktet

Men så; den 19. desember 2015 skjer det noe som snur alt på hodet:

Kvinner i Arktis/Arctic Women

  • Hvilke kvinner i Nordområdene/Arktis bør High North News løfte opp og framheve? Kommentér enten her eller send oss en epost.
  • Do you know women in the Artic we should highlight in High North News? Let us know, either by commenting on this article or via email.

- Snøskredet som tok 12 hus, passerte vårt med minst mulig margin. Jeg var tett på i redningsarbeidet og en av familiene som ble hardest rammet. Da den to år gamle jenta og den 43 år gammel mannen døde, gjorde det noe med livene våre, med samfunnet. Jeg mener dette var de første klimadødsfallene på Svalbard, sier hun. 

Plutselig var ikke det å "finne seg selv" målet med overvintringen. Skredet gav turen et mål og en mening som var mye større enn Hilde selv. 

Da den to år gamle jenta og den 43 år gamle mannen døde, gjorde det noe med livene våre, med samfunnet. Jeg mener dette var de første klimadødsfallene på Svalbard.
Hilde Fålun Strøm

- Jeg er verken en klimaforkjemper eller noen forsker. Men til vinteren skal jeg gjøre begge deler. Jeg har erkjent at vi er nødt til å bidra alle sammen for å klare å bekjempe klimautfordringene. Vi kan ikke lenger sitte og vente på at "alle andre" skal gjøre noe. Vi må alle og enhver gjøre noen endringer i hvordan vi lever livene våre. Vi må bli mer bevisste forbrukere og vurdere mat, matavfall, emballasje, klær, kraft, reiser og så videre. Målet mitt med turen er å inspirere til endring, sier hun. 

Så, året etter raset og vendepunktet, traff hun på norsk-kanadiske Sunniva Sørby.

Sørby var første kvinne på ski til Sydpolen og har også kryssa Grønland , løpt maraton og besteget høye fjell.

Hun tente umiddelbart på ideen om å overvintre sammen med Strøm på Bamsebu i Van Keulen-fjorden i Sør-Spitsbergen. 

Norsk-kanadiske Sunniva Sørby var første kvinne på ski til Sydpolen og har også kryssa Grønland , løpt maraton og besteget høye fjell.
Norsk-kanadiske Sunniva Sørby var første kvinne på ski til Sydpolen og har også kryssa Grønland , løpt maraton og besteget høye fjell.

Prosjektet 

I halvannet år har duoen jobbet med å planlegge prosjektet "Hearts in the ice", som har opprinnelse fra Hilde Strøms firma "Med hjertet i isen". 

Prosjektet blir deres bidrag i kampen for naturen og klimautfordringene verden står overfor. Sammen med en rekke samarbeidspartnere og sponsorer, blir en viktig del av oppholde å dele erfaringer og kunnskaper de opparbeider seg gjennom å leve helt isolert og i pakt med naturen. 

De skal gjøre målinger for forskere, prøve ut ny miljøvennlig teknologi, rapportere om vær og isforhold samt levere informasjon til Nasa.

- I tillegg skal vi bidra til en masse pågående klimaprosjekter, gjennom å gjøre målinger for forskere og rapportere om vær og isforhold, forteller hun - og nevner i fleng: 

  • Data om skysystemer til NASA
  • Kartlegging av mikroplast og miljøgifter i havet til Norsk Polarinstitutt
  • Undersøkelse av planktonforekomsten, som produserer 70 prosent av oksygenet vi puster inn

- Vi skal også bidra til et prosjekt om Golfstrømmen, legger hun til. 

De har allerede en rekke samarbeidspartnere og sponsorer med på laget. Og en viktig del av oppdraget blir nettopp kommunikasjon og kunnskapsdeling. Alt de finner skal kommuniseres ut på en egen nettside, i blogger og i sosiale medier.

- Noen skoler skal også følge prosjektet gjennom hele oppholdet, forteller hun. 

Ny teknologi

På turen er planen å være selvforsynt med strøm. Derfor tar de to damene med seg to vindmøller i bagasjen. Disse skal, sammen med et solcellepanel, forsyne dem med strømmen de trenger. 

- Vi vil forsøke å leve bærekraftig med grønn kraft fra egen kraftstasjon. Samt hogge ved, finne vann og lage mat. 

Om den tilgjengelige strømmen blir nok til å få ladet opp den elektriske skuteren de skal ha med seg til mye bruk, gjenstår imidlertid å se. 

- Vi vil nok belage oss mest på hundene og skia, ler hun. 

Vi vil forsøke å leve bærekraftig med grønn kraft fra egen kraftstasjon
Hilde Fålun Strøm

På spørsmål om hva hun ser på som den største utfordringen for Svalbard-samfunnet, nevner hun nettopp tilgangen på kraft.

- Lokalt er det viktig at vi får på plass en kraftløsning vi kan leve med, både nå og i fremtiden. Mer overordnet mener jeg at vi alle må bidra med vårt og ikke gå og vente på at "alle andre" skal ordne opp. I tillegg blir det viktig at vi velger politiske ledere som tør å ta upopulære avgjørelser, men som gagner samfunnet. 

Om initiativer som å streike for klima, som den svenske Greta Thunberg har fått stor oppmerksomhet for, har noen effekt, vet hun ikke. 

- Men all oppmerksomhet om temaet er jo bra. Og det er jo spesielt virkningsfullt at barn står fram og viser et slikt engasjement. Barna våre kommer til å hate oss om vi ikke gjør noe med den situasjonen vi nå befinner oss i, sier hun. 

Men oppfordrer til å bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene, ikke bare spre dommedagsprofetiene. 

Hilde Fålun Strøm til venstre og Sunniva Sørby er i rute med planleggingen av overvintring neste høst. Denne uken lanserer de drømmeprosjektet sitt. Foto: Privat
Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby (begge i 50-årene) skal tilbringe vinteren 2019/2020 i ei lita fangsthytte 140 kilometer sør for Longyearbyen. Foto: Privat

Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby skal være borte i ni måneder, fra august 2019 til mai 2020. Og selv om de gleder seg aller mest, er de også veldig spente. 

- Selv om jeg føler meg fullt ut kapabel til å gjennomføre en slik tur, er man jo selvfølgelig litt engstelig for at ting kan skje. Og ydmyk overfor naturkreftene. Så blir det jo spennende å se hvordan Sunniva og jeg fungerer sammen, sier Strøm. 

Første kvinner

De blir første kvinner som overvintrer på Svalbard på denne måten, uten menn i reisefølget. Reaksjonene har stort sett vært gode:

- Fra familien  og de som kjenner meg har det vært full støtte og null tvil om at jeg er i stand til å gjennomføre det, sier hun. 

Men innrømmer at hun har kjent litt på det som kan bunne i fordommer fra nye sponsorer og samarbeidspartnere. 

- Det har vært vanskelig å finne finansielle bidragsytere, og jeg har tenkt litt på om det kan komme av at vi begge er kvinner - bevisst eller underbevisst - uten at jeg vet det helt sikkert, sier hun og avslutter: 

- Det kan jo være at vi ikke har vært tøffe nok når vi har tatt kontakt med dem. Og vi har mange flotte bidragsytere med oss på utstyr og tjenester, så prosjektet gjennomføres uansett! 

Her kan du følge reisen fra dag til dag

Det har vært vanskelig å finne finansielle bidragsytere, og jeg har tenkt litt på om det kan komme av at vi begge er kvinner
Hilde Fålun Strøm

Nøkkelord