The High North Tour 2021: I Vardø er møtet mellom øst og vest synlig for alle

Ørjan Jensen, er Norges eneste ordfører fra MDG. På vegne av Vardø har han store ambisjoner.

Vardø: I Vardø, byen som ligger lenger øst enn St. Petersburg, møter amerikanske radarinstallasjoner den russiske grensa. Det vil Norges eneste ordfører fra Miljøpartiet De Grønne, Ørjan Jensen, ha bedre betalt for.

Siden 1970-tallet er folketallet i Vardø halvert. Det preger også bybildet. I en periode lokket byen til seg en rekke spekulanter som trodde at oljen skulle skape ny vekst helt øst i Finnmark. Slik gikk det ikke. Oljeeventyret uteble, og investorene trakk seg ut. Tilbake står tomme, og til dels falleferdige industrilokaler.

Kommunen har brukt noen millioner på sanering, men ordføreren beskriver en utfordrende prosess for å kunne fortsette oppryddingen. Både regelverk og økonomi gjør at det går sakte.

Nordpolen Kro

Vardø virker ekstra forlatt under pandemien, men menneskene jeg treffer bekrefter at beskrivelser som raus og direkte er treffende for Vardøs befolkning.

På Nordpolen Kro, som har vært i drift siden 1864, er åpningstidene koronaregulert under mitt besøk. Noen timer midt på dagen møtes fortsatt folk til en kopp kaffe. Et møte med innehaveren, Bjørn Bredesen, er verdt turen til Vardø alene.

Nordpolen Kro i Vardø. Innehaver Bjørn Bredesen.
Nordpolen Kro har vært i drifte siden 1864. Et møte med kroa og innehaveren, Bjørn Bredesen, er grunn nok til å reise til Vardø. (Foto: Arne O. Holm)
Nordpolen Kro har vært i drift siden 1864. Et møte med kroa og innehaveren, Bjørn Bredesen, er grunn nok til å reise til Vardø.

Han kjenner byen bedre enn de fleste, og all ledig plass på institusjonen Nordpolen Kro er dekorert med historiske minner.

Inne på ordførerkontoret, hos Ørjan Jensen, besvares spørsmål om tomme hus og nedlagte butikker, direkte og bekreftende.

Men han har en annen visjon, ordføreren, en visjon om å gjenreise Vardøs betydning som fiskerihavn. Han har fått statlig hjelp til en ny molo. Det skal mudres og bygges ny kai.

Vil ha bedre betalt

Han plages heller ikke av det amerikanske nærvær i form av stadig nye radarer som overvåker naboen i øst. Det gir både inntekter og arbeidsplasser. Men han vil ha bedre betalt til en by som i flere hundre år har tatt på seg forsvarsrollen.

The High North Tour 2021 kart: Vardø.
The High North Tour 2021 er her: Vardø. (Grafikk: Iris Ørnhaug/Nord universitet)
The High North Tour 2021 er her: Vardø. (Grafikk: Iris Ørnhaug/Nord universitet)

Konkret peker han på hvordan radaren gjør det umulig å hente ut vindkraft i et landskap hvor nettopp vind er en nesten alltid tilstedeværende følgesvenn.

Du kan se hele intervjuet med ordfører Ørjan Jensen, MDG, her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord