The High North Tour 2021: - Denne utdannelsen er ekstremt viktig for næringslivet i nord

Assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen, Jørund Greibrokk, har 1.600 digitale studenter. (Video: Arne O. Holm)

Alta: - Jeg tror det er ekstremt viktig for næringslivet i nord at vi har denne utdannelsen. Vi har spurt studentene, og alternativet er at de ikke studerer i det hele tatt.

Det sier Jørund Greibrokk, assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT i Alta. Han snakker om sine 1.600 studenter som lenge før pandemien traff universitetene, kunne ta utdannelsen fra «hjemmekontoret».

Pandemien forandret lite eller ingen ting for studentene ved Handelshøgskolen i Alta.

1.600 studenter utgjør omtrent ti prosent av alle studentene ved UiT, Norges Arktiske universitet.

– Omtrent halvparten av studentene våre kommer fra Nord-Norge, men dette er ikke studenter vi tar fra «campus-studentene». Disse kommer i tillegg.  Det finnes mange for eksempel ingeniører, sykepleiere eller politifolk som trenger etterutdannelse i økonomifag eller ledelse som ballast for sin videre yrkeskarriere. Det er den typiske studenten hos oss, sier Greibrokk til High North News.

50 prosent nordlendinger

Av de resterende studentene i ved Høgskolen i Alta kommer om lag 20 prosent fra Midt-Norge, og resten, 30 prosent, fra Østlandet.

– Vi er blitt veldig digital. Vi startet forsiktig i 2007, hvor vi egentlig ble tvunget til å distribuere en del av undervisningen vår digitalt fordi vi ikke hadde kapasitet til å dekke det skrikende behovet som var der ute. Dette vokste veldig fort, og det ene programmet etter det andre som vi hadde hatt problemer med å rekruttere lokalt, bygde vi om til å bli nettbasert, og søkningen gikk i været, sier Jørund Greibrokk.

– Det betyr også at dere kanskje ikke er spesielt hardt berørt av pandemien?

Jevnt over kan jeg nok si at vi er det fagmiljøet og det instituttet som er minst berørt av pandemien. Vi har på mange måter bare fått bekreftet at det vi har gjort har vært rett hele veien, sier Greibrokk.

Se hele intervjuet med Jørund Greibrokk her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord