The High North Tour 2021: – Grensa mot Russland både skiller og forener oss

Grensa mellom Norge og Russland er beskrevet i et 1000 sider langt dokument. – Det er vanskelig å ha med seg når man er på grensa, sier grensekommissær Jens-Arne Høilund. (Foto: Arne O. Holm)

Pasvik: Grensekommissær Jens-Arne Høilund har ansvaret for å løse eventuelle grensekonflikter med Russland. – Noen mener grensa er til for å skille. Andre mener at den også forener, sier Høilund til High North News.

Også under pandemien har grensekommissæren tett kontakt med sine russiske kollegaer.

– På kommissærnivå har vi 12-15 møter årlig, mens mine assistenter har ukentlig kontakt med sin partner på den andre sida. Samarbeidet er veldig godt med god informasjonsutveksling. Under pandemien er kontakten ganske lik, men nå foregår alt på telefon. Som for alle andre blir den personlige relasjonen med Russland annerledes, og det er synd, sier Jens-Arne Høilund.

Høilund roser også det gode folk-til-folk-samarbeidet i nord.

– Lokalbefolkningen her har et greit forhold til Russland, men begrensinger på grunn av Covid 19. Vi på vår side må være klar over at russiske myndigheter følger med på grensa, og de forventer at vi respekter den som ei riksgrense, slik den jo også er.

Jeg møter Høilund like ved grensa. Det tilsvarende kunne ikke ha skjedd på russisk side.

– På russisk side er det et litt annet regime langs grensa enn hos oss. De har et annet fokus enn oss, og har ikke området tilgjengelig for sivilt personell, sier grensekommissær Jens-Arne Høilund.

Se hele intervjuet med grensekommissæren her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord