Like hete? Hetere!

Nordområdene var tema da stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (t.v.) og Eirik Sivertsen (t.h.) møtte redaktør Arne O. Holm til samtale under Arendalsuka i 2015. I år er temaet satt enda høyere på agendaen enn noen gang under den årlige debattarenaen i Arendal. (Foto: Bård Borch Michalsen)
ARENDAL: - Like hete, sa stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap). - Like hete, sa stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (Høyre). - Nordområdene er hetere enn noensinne, sa rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

ARENDAL: - Like hete, sa stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).
- Like hete, sa stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (Høyre).
- Nordområdene er hetere enn noensinne, sa rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. 

Det skjedde da nordområdene inntok Arendalsuka søndag ettermiddag. Nordområdesenteret inviterte til seminar i samarbeid med Stortingets arktiske delegasjon, University of the Arctic og FN-organisasjonen Grid-Arendal.

Mellom 70 og 80 personer var innom teltet på bryggekanten, og det de fikk høre, er at det er klokere enn noen gang å holde trykket oppe i et nord under endring. 

Skjønt, hva er nord?
- Arendal er lenger nord enn sørspissen av Alaska, kunne direktør Lars Kullerud hos UArctic opplyse.


De vanskelige sanksjonene

Konsekvensene av et anstrengt forhold til Russland opptok flere.

Høyres Bakke-Jensen slo fast at nordområdene er også denne regjeringens viktigste utenrikspolitiske satsing, men i en helt endret geopolitisk situasjon. Makten flyttes sørover og østover, samtidig som stadig flere flytter blikket mot nord.

- Som et lite land er det viktig for Norge å hegne om det internasjonale samarbeidet gjennom EU, NATO, Arktisk Råd og FN. Vi må ha Russland med oss, men det er vanskelig nå, sa Frank Bakke-Jensen. 

Ap's Eirik Sivertsen er også leder av Stortingets arktiske delegasjon. Han la vekt på at nordområdepolitikken er et langsiktig prosjekt, uavhengig av prisen på et tonn kobber eller knuten på tråden østover. 

- Det er en bred enighet om sanksjonene, men også krevende å finne det rette balansepunktet mellom fordømmelse og samarbeid. Jeg er usikker på om vi har funnet den balansen, sa Sivertsen.


Rammer urfolkene hardt

Universitetet i Nordland har i 25 år samarbeidet med russiske universiteter. Rektor Pål Pedersen sa at det er viktig å videreutvikle relasjonene til fagmiljøer i Russland. 

- En viktig bieffekt av at russiske ungdommer studerer i Norge, er at vi får en felles forståelse av virkeligheten. Det vil ha betydning på lang sikt, sa Pedersen.

Svein Mathisen fra finnmarksbaserte International Centre for Reindeer Husbandry har i 25 år arbeidet med urfolksspørsmål. Mathisen er bekymret. 

-Det er 24 urfolksgrupper i Russland. Vårt forhold til dem er uforandret, men sanksjonene rammer dem hardt, sa han.


Hvem sin gullkyst? 

Tre universitetsrektorer understreket vitaliteten i nordområdene og universitetenes betydning for kunnskapsutvikling innenfor både næringsutvikling, velferd og samfunnsforståelse.

- Før het det "vekst i nord fra sør". I dag sier vi "Growth from the North", sa rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, som har en klar strategi for sin nordområdesatsing, og som allerede står for 5,7 prosent av verdens vitenskapelige produksjon av publikasjoner om polare forhold.

Direktør Erling Kvadsheim fra Norsk olje og gass boblet av optimisme og engasjement for verdiskaping og næringsvekst i nord, og også Fagforbundets spesialrådgiver Bente Aasjord trakk fram kysten i nord som den nye "gullkysten".

- Men hvem sin gullkyst er det? Hammerfest er en kommune med eventyrlig næringsutvikling, men på Kommunal Rapports barometer for servicenivået i kommunene ligger Hammerfest helt nederst. Vi må spørre oss om hvem som får gullet i nord, sa Aasjord.


Ikke viktigst

Arendalsuka (http://www.arendalsuka.no/) er en «årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid». Så er det vel viktig at nordområdene er tema for ett av de nesten 400 møtene som blir holdt? Sannsynligvis, men det holdes viktigere møter om nordområdene, skal vi tro stortingsrepresentant Eirik Sivertsen:

- All dritten kommer nordover. Det viktigste møtet for nordområdene i år er klimamøtet i Paris. Vi må få til en bindende avtale. 

 

Vi gjør oppmerksom på at artikkelforfatteren arbeider som seniorrådgiver hos Nordområdesenteret, en av arrangørene av seminaret i Arendal.
 

Tags