Heftig flyplassdebatt på Grønland

Tre nye flyplasser planlegges på Grønland, i hovedstaden Nuuk, i Ilulissat innerst i Diskobukta og helt sør, i Qaqortoq. Kartet er dreid øst/vest. (Google maps, ill. fra Pixabay).
De store planene om bygging av nye flyplasser på Grønland avgjøres til høsten. Debatten går videre.

 

De store planene om bygging av nye flyplasser på Grønland avgjøres til høsten. Debatten går videre.

Bygging av tre nye flyplasser i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er et prosjekt som vil bli den største investeringen i Grønlands historie.

Under den ekstraordinære samlingen i parlamentet Inatsisartut i går fremsatte den nye koalisjons regjeringen et forslag om å hastebehandle flyplassaken, noe opposisjonspartiene protesterte kraftig imot. Koalisjonsregjeringens ønske var å innkalle til ekstraordinær samling om kort tid for å foreta de to siste nødvendige vedtakene om flyplassprosjektet.


Frykter kineserne

Resultatet etter møter partiene imellom ble at andre og tredje gangs behandling (normal saksgang i Inatsisartut) av saken kommer til høsten når parlamentet samles igjen.

Planene om bygging av tre nye flyplasser har skapt ulike debatter på Grønland. Ikke minst har det, særlig fra dansk hold, blitt advart mot å la kinesiske statsselskaper bygge disse flyplassene.

Det statseide kinesiske gigantselskapet China Communications Construction Company er en av totalt seks anbydere som er såkalt pre-kvalifisert til å inngi anbud for byggingen. 


Utstrakt hånd fra Danmark? 

Sjefen for det danske Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Christian Wang, er en av dem som har advart mot å slippe til det kinesiske selskapet.

Han viser blant annet til at forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikken fremdeles sorterer under Danmark, mens (blant annet) transportpolitikk og infrastruktur er det grønlandske selvstyrets ansvarsområde.

Den danske statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, har senere fulgt opp med det han selv kaller "en utstrakt hånd", noe som kan tolkes dithen at Danmarks kan tenkes å ville delta med penger til byggingen. 


Over halve statsbudsjettet 

Regjeringssjefen på Grønland, Kim Kielsen, har imidlertid uttalt at danskene skal holde fingrene unna, men det var riktignok under valgkampen i april.

De foreløpige tallene sier at byggingen av tre nye flyplasser skal koste omkring 3,6 milliarder danske kroner, eller nesten 4,7 milliarder norske. Tallene er også beheftet med ganske stor usikkerhet.

Det er ingen tvil om at den økonomiske side av planene skaper usikkerhet. Som den danske statsministeren sa, det dreier seg om 20 prosent av Grønlands brutto nasjonalprodukt, eller også drøyt halvparten av landets samlede statsbudsjett for 2018, som er i underkant av 7 milliarder DKK. 


Lengden på rullebanene 

Nå skal ikke tre nye flyplasser finansieres over ett enkelt statsbudsjett, men finansieringen av dette store løftet er likevel en sentral debatt i det politiske Grønland.

Kanskje er ikke debatten gjort enklere heller, av at et av de fire regjeringspartiene, Partii Naleraq, bragte inn nye spørsmål om rullebanelengder under debatten i Inatsisartut i går. 
Nøkkelord