Har regnet på Røkke

Det er Svolværforfatteren Lena Amalie Hamnes, som har skrevet kronikken "Sjøslag om fiskemilliardene", som har regnet på trålrederiets inntjening de siste tre årene.

For hver krone Kjell Inge Røkke taper i fiskeindustrien på land, tjener han sju kroner på havet, skriver Nordlys.

Tallene har de fra Lena Amalie Hamnes, som er bosatt i Svolvær og er forfatter av debattboken «Naken uten fisk». Nylig publiserte hun kronikken «Sjøslag om fiskemilliardene», som kan leses her.

Det er godt og vel tre år siden Aker Seafood splittet virksomheten i to. Lønnsomme trålere med konsesjoner ble samlet i Havfisk ASA, mens den mindre lønnsomme og landbaserte virksomheten ble samlet i Norway Seafood Group.

- De siste tre årene har trålrederiet et akkumulert driftsoverskudd på rundt 260 millioner kroner, mens landanleggene hadde et underskudd på 31 millioner kroner, sier Hamnes som en forklaring på regnestykket over.


Folk må få vite

Hun mener det er urimelig at kravet til lønnsomhet ved landanleggene er det viktigste argumentet når selskapet fritas for aktivitetsplikten, som i Mehamn. Hun mener det er viktigere at folk er klar over at det er snakk om å gi fiskerettighetene bort til noen få redere for evig tid.

Forsker Edgar Henriksen - ved forskningsinstituttet Nofima i Tromsø - er på sin side forundret over at ikke flere stiller spørsmål ved at store deler av kystflåtens fangst forsvinner uforedlet ut av landet.

- For de tre årene som Hamnes refererer til hadde Havfisk ASA en gjennomsnittlig totalrentabilitet (avkastning) under 5 prosent. Det er ikke spesielt mye, sier han til avisen.

Urealistiske forventninger

- Jeg synes også det er litt merkelig at en forventer at Aker, som besitter rundt 10 prosent av torskekvoten, skal løse alle problemene knyttet til bosetting og sysselsetting som kvoteinnehaverne som besitter 90 prosent ikke klarer.

Han sier det er filetindustriselskapene som har kjøpt linefanget fisk fra kystflåten – og som ikke har leveringsplikt knyttet til seg - som faktisk klarer seg best.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: