Har fordelt 50 millioner til næringslivet i Øst-Finnmark

Kimek Kirkenes.
Store deler av Øst-Finnmarks næringsliv, som maritime bedrifter i grensebyen Kirkenes, har basert seg på handel og samarbeid med russisk side – og står overfor en krevende omstillingsprosess. (Foto: Arne O. Holm)

Troms og Finnmark fylkesråd har nå fordelt støttemidler til næringslivet i Øst-Finnmark, som rammes hardt av Russland-sanksjonene. Blant mottakerne er Innovasjon Norge Arktis og kommunale næringsfond.

Tidligere i vår lanserte regjeringen en krisepakke for næringslivet i Øst-Finnmark, som er nært tilknyttet det russiske markedet og dermed sterkt påvirket av sanksjonene mot Russland.  

Blant tiltakene er 50 millioner kroner til utvikling og omstilling av næringslivet i den grensenære regionen. Pakken ble vedtatt av Stortinget i starten mai, og nå er pengene fordelt av Troms og Finnmark fylkesråd, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Enkelte av våre bedrifter har et forretningskonsept som baserer seg på samarbeid og handel med vårt naboland. Disse næringene står overfor en viktig omstilling i tida framover, sier fylkesrådene Karin Eriksen og Ronald Wærnes (begge Sp).

De er fylkesråd for henholdsvis plan, næring og miljø, samt økonomi og kultur.

Fordelingen

Midlene er tildelt følgende aktører og poster:

  • Innovasjon Norge Arktis, 16 millioner
  • Kommunale næringsfond, 15 millioner
  • Næringshager og inkubatorer, 7 millioner
  • Tilskudd til bedriftsintern opplæring, 3,9 millioner
  • Ny utlysning av midler til «Kompetanse og rekruttering», 3 millioner 

To pågående prosjekter, «Varanger = Utvikling» og «Kompetansepilot», har også blitt styrket. I tillegg er det satt av en million kroner til en regionvekstavtale for Øst-Finnmark. Kommunene Båtsfjord og Sør-Varanger rammes hardest av Russland-sanksjonene, og har følgelig fått den største andelen av midlene.

– Vi har stor tro på at de økonomiske midlene er et viktig bidrag, men det aller viktigste er folkene og den innsatsen som enkeltpersoner gjør. Vi ser et stort engasjement hos mange, og det er viktig at vi lykkes med å «spille hverandre gode», sier Eriksen.

– Fylkeskommunene har et ansvar som regional samfunnsutvikler, og vi ønsker å bidra i dette viktige arbeidet, tilføyer Wærnes.  

LES OGSÅ:

Nøkkelord