Næringslivet i Kirkenes til Støre: Dagens krisepakke er langt fra tilstrekkelig

Russisk fartøy ved Kimek
Kirkenes mekaniske verksted, Kimek, driver vedlikehold og reparasjon av skip. Verftet har russiske fiskefartøy i Barentshavet som hovedkunder. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

– Regjeringens tiltakspakke må justeres slik at den matcher det bedriftene har behov for, sier direktør Greger Mannsverk i Kimek. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk klare tilbakemeldinger på at tiltakene som er rettet mot Øst-Finnmarks næringsliv ikke treffer godt nok. 

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte mandag Kirkenes i Øst-Finnmark. Der møtte han det lokale næringslivet i byen som ligger på grensa til Russland. 

Store deler av næringslivet i denne regionen har basert seg på handel og samarbeid med russiske kunder. I Kirkenes befinner det seg flere bedrifter som har blitt hardt rammet av sanksjonene mot Russland i etterkant av landets invasjon av Ukraina.

En av disse virksomhetene er Kimek mekaniske verksted, som har russiske fiskefartøy som hovedkunder. 

– For oss som jobber opp mot Russland med fartøy, driver vi så godt det lar seg gjøre. Det kommer penger klumpvis. Vi får oppgjør for jobbene vi gjør. Men vi vet ikke hvor lenge dette varer. Vi frykter flere sanksjoner og lever med en usikkerhet som ikke er særlig god, sier administrerende direktør Greger Mannsverk i Kimek til High North News. 

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. (Foto: Peter Bakkemo Danilov)

Må justere tiltakspakken

Tidligere i vår la regjeringen fram en krisepakke for næringslivet i Øst-Finnmark. Pakken består både av distriktsrettede virkemidler, en støtteordning for inntektsbortfall, lånegarantiordning og lavrisikoordning. 

– Regjeringens tiltakspakke må justeres slik at den matcher det bedriftene virkelig har behov for. Vi er veldig fornøyd med at Støre kommer hit, og vi har gitt våre innspill på hvordan regjeringen må endre tiltakspakken de har lagt fram for at vi skal kunne ta den i bruk, forklarer han.

Mannsverk sier bedrifter som dem ikke trenger lavrisikolån og likviditetslån, slik dette er lagt fram i regjeringens pakke. Bedriftene trenger penger til å begynne på omstillingsjobben som venter. 

– Vi er opptatt av å få på plass tiltakspakker, slik at vi kan begynne med omstillingsarbeidet. Vi har 70 prosent av omsetninga mot Russland, men denne prosenten må ned uten at vi taper omsetning, sier Kimek-direktøren og fortsetter:

– Vi må finne ut hva man skal omstille seg til, og vi trenger risikokapital og investeringstilskudd for å gå i gang med jobben. Det er også viktig at vi kommer i gang med dette raskt. Vi kan ikke omstille næringslivet når folk har flytta, det må vi gjøre mens folk er her. Skal det bo folk i Finnmark, må vi legge til rette for at det blir mulig. Da må regjeringen se på tiltakspakken, understreker han. 

Guro Brandshaug
Utviklingsdirektør i Varanger Kraft og daglig leder av Kirkeneskonferansen Guro Brandshaug er ikke i tvil om at det finnes omstillingsmuligheter, men understreker at grensesamfunnet er avhengig av å få mer nasjonal drahjelp for å få til omstillinga. (Foto: Orinor).

Lite konkret på bordet

Daglig leder Guro Brandshaug i utviklingsselskapet Orinor er ikke beroliget etter gårsdagens statsministerbesøk. 

– Statsministeren hadde lite konkret å komme med utover den tiltakspakken for Øst-Finnmark, som regjeringen allerede har lagt på bordet. Vi hadde nok håpet på noe mer konkret i forhold til hvordan vi kan samhandle med norske myndigheter for å klare den omstillinga som samfunnet her står overfor, sier Brandshaug til High North News. 

 Jeg er bekymret for at statsminister og regjering ikke ser tilstrekkelig alvoret i både omfang og tidsaspektet i situasjonen i Øst-Finnmark. Med en allerede dramatisk fraflytting og med et marginalisert kapitalgrunnlag er det kritisk å snu utviklingen så fort som mulig. Da er dagens krisepakke langt fra tilstrekkelig, også sett i lys av videre sanksjonspakker med trolig ytterligere negativ innvirkning på samfunnet ved grensen.

I en spent situasjon der sanksjonspolitikken sannsynligvis vil strammes til enda mer, sier Brandshaug at det særlig er behov for aktivitetsfremmende tiltak som kan kompensere for bortfallet av marked som bedrifter i regionen blir påført gjennom sanksjoner.

– Det haster med en helhetlig politikk som hurtigst mulig kan bidra til å løfte aktiviteten og økonomien i regionen, understreker hun. 

Sikkerhetspolitisk avgjørende omstilling

Brandshaug tilføyer at næringslivet også prøvde å formidle at det finnes mange løsninger og et stort potensial for næringsomstilling.

– Det var viktig for oss å løfte fram mulighetsrommet for økonomisk vekst, både innen sektorer som grønn energi, havbruk og matproduksjon, mineraler, reiseliv og logistikk. Veien til realisering er imidlertid krevende for et samfunn marginalisert på både kapital og tilgang på kompetanse. Budskapet var dermed tydelig i behovet for samspill med nasjonal politikk som fremmer aktivitet og rammevilkår for nye industrietableringer.

– Det gjenstår å se om regjeringen utformer en nødvendig og helhetlig politikk som er tilstrekkelig for en sikkerhetspolitisk avgjørende omstilling av Øst-Finnmark, avslutter hun. 

– En stat som Norge må stille større krav til de som utvikler og videreutvikler våre naturressurser, og sikre at det skapes ringvirkninger som merkes lokalt, sier Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kirkenes mandag denne uka for å diskutere situasjonen i grenseregionen etter Russlands angrep på Ukraina og påfølgende sanksjonspakker som rammer næringslivet i regionen hardt. (Foto: Arbeiderpartiet)

"Det som skjer nå, kan vare"

– Vi må bidra til omstilling, for det som skjer nå, kan vare, kommenterer statsminister Jonas Gahr Støre til High North News. – Håpet er at vi en dag kan komme tilbake til et mer normalt naboforhold. Nord-Norge er en region med store ressurser og en befolkning som vil komme seg gjennom dette.

Han poengterer at fem pakker med sanksjoner smerter i Russland, men også får konsekvenser for de i Norge som har handel med Russland. 

– Finnmark og Øst-Finnmark spesielt, er nok den delen av landet som treffes hardest av at forbindelsen mellom folk tas ned, både mellommenneskelig og økonomisk. Folk er bekymret for framtiden, men jeg opplevde også stor vilje til omstilling basert på lokale ressurser og kompetanse, sa han.

På spørsmål om regjeringen vil gjøre noen endringer i tiltakspakken for næringslivet, henvises High North News videre til Nærings- og fiskeridepartementet, som vil komme tilbake til HNN med svar. 

– Russlands angrep på Ukraina understreker den sikkerhetspolitiske betydningen av et robust Nord-Norge og bosetting i nord. Regjeringen har stilt opp for Øst-Finnmark i den krevende situasjonen og vil fortsette å gjøre det, avslutter Støre. 

Les også

Nøkkelord