Nyhetsbrev: Har Arktisk råd kraft nok i seg til å bevare Arktis som en fredelig og samarbeidende region?

P. Whitney Lackenbauer, som er professor og forskningsleder ved Trent University, det klinkende klart at canadiske myndigheter ikke vil akseptere at amerikanerne tar seg til rette i deres farvann. (Foto: Malte Humpert)

Kjære leser!

Vi går inn i ei helg hvor SAS, sammen med sine piloter. har delt landet i to. Med høy presisjon rammer streikevåpenet en uskyldig tredjepart. Både SAS og pilotene beklager. Det gjør nok også alle passasjerene som står igjen på flyplassen som gisler i en lønnskamp.

I Russland følger vi for tida et mer uventet opprør. Miljøaktivister i Arkhangelsk mobiliserer fortsatt mot et gigantisk søppelanlegg. Et 5000 dekar stort område sør i fylket er utpekt som mottakere av 500.000 tonn usortert søppel fra Moskva, hvert eneste år i 20 år. I flere måneder har aktivister beleiret området, i en protest som slett ikke er vanlig i Russland. Nå kommer også de første arrestasjonene.

Noe uventet har det også dukket opp en skarp strategisk diskusjon om rettighetene til seiling i NordvestpassasjenKonflikten oppstår fordi den amerikanske marinen har påberopt seg navigasjonsfrihet i arktiske farvann. Canada svarer med å hevde suverenitet i de samme områdene.

Bakgrunnen for USAs ønske er ikke minst Kinas aktive rolle i Arktis, uten at landet selv har noe territorium i arktiske områder. Nå øker det kinesiske engasjementet knyttet til den nordlige sjøruten. Legg til Kinas interesse for investeringer på Grønland, og vi ser klare konturer av nye interessekonflikter i nord.

Noe av det amerikanske svaret finner vi i den nye strategien til US Coastgurad. «Visjonen for Arktis». Som ble presentert 21. april. Språket er i det minste langt tøffere enn i tidligere arktiske strategier fra samme kant.

Vi har også brukt uka til å se nærmere på Arktisk Råd, en sammenslutning av åtte arktiske stater. Det henger sammen med det forestående ministerrådsmøtet i Rovaniemi i begynnelsen av mai. I en konfliktfylt verden er internasjonalt samarbeid viktig, og spørsmålet er om Arktisk Råd har kraft nok i seg til å bevare Arktisk som en fredelig og samarbeidende region. Et par uker før utenriksministrene fra de arktiske statene møtes i Finland, er man fortsatt ikke enig om en felles erklæring om veien videre. Seniorforsker Svein Vigeland Rottem ved Fritjof Nansens Institutt er en av de som på sikt ønsker en restrukturering av Arktis Råd.

Vi vil i dagene framover mot toppmøtet i Arktisk råd fortsette vår nyhetsdekning av spillet mellom de arktiske statene, og er selvfølgelig også til stede under ministerrådsmøtet i Rovaniemi 6. og 7. mai.
 

God helg!

Arne O. Holm
Redaktør

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: