Han blir rektor for det nye Universitetet

Professor Bjørn Olsen, dekan ved Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland er tilsatt som rektor ved den nye institusjonen som skal bestå av dagens UiN, HiNT og HiNe. (Foto: UiN)
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har i dag vedtatt å fusjonere fra 1. januar, og Bjørn Olsen blir historisk som første rektor for det nye universitetet.Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har i dag vedtatt å fusjonere fra 1. januar, og Bjørn Olsen blir historisk som første rektor for det nye universitetet. 


Hva det nye universitetet skal hete er foreløpig ikke klart, men i dag ble Bjørn Olsen tilsatt som rektor. 

Olsen er i dag dekan ved Handelshøgskolen UiN, og professor i organisasjon og ledelse. 

- Tror du bakgrunnen fra ledelsesfaget kommer til nytte i den nye jobben? 

- Ja, det vil komme godt med! 

I nyjobben blir han rektor for 11.000 studenter, og sjefen til 1100 ansatte. 

- Hvilken visjon har du for den nye institusjonen? 

- Jeg er i første rekke glad for tilliten og ydmyk for den rollen jeg skal inn i. Jeg er stolt og glad over å skulle få jobbe sammen med så mange dyktige medarbeidere og gleder meg til å bli kjent med de institusjonene som jeg til nå ikke kjenner så godt, Høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna, sier Olsen. 


Historie fra nyttår

Det nye universitetet har ennå ikke fått sitt nye navn, men i dag ble det klart at både dagens UiN, HiNT og HiNe er historie fra nyttår av. 

Fusjonen ble vedtatt i Stjørdal i formiddag, hvor styrene i både HiNT og UiN hadde møter. Høgskolen i Nesna er fra før av vedtatt innfusjonert i Universitetet i Nordland. 

Nyrektoren er opptatt av hvordan en ny institusjon både skal ta en rolle i et internasjonalt kunnskapslandskap, men også beholde sin regionale styrke. 

- Jeg vil holde fokus i det mulighetsrommet som ligger, og satse innen den strategiske profilen som er blå og grønn vekst, innovasjon, velferd, helse og oppvekst. Vi skal bygge gode forsknings- og studiemiljøer, men også styrke kommunikasjonen med samfunnet rundt oss, sier han. Tags