Grønt lys til ny EU-strategi: Brussel følger nøye med på "trekantforholdet" mellom Kina, Russland og USA i Arktis

Jari Vilén seniorrådgiver for arktisk politikk, EU-kommisjonen. Foto: Nord-Norges Europakontor
EU går videre mot en ny arktisk strategi og vil ta en mer uavhengig rolle i regionen. 

Europas utenriksministre har gitt grønt lys til Brussel for å oppdatere EUs arktiske strategi, noe man antar vil bety at EU vil spille en mer aktiv rolle i regionen.

En revidert arktisk politikk bør se regionen i et globalt perspektiv, har ministrene gitt EU-kommisjonen beskjed om. 

- Utviklingen i Arktis går raskt. Den europeiske unionen må sørge for at sin egen politiske tilnærming vil ta hensyn til relevant utvikling, uttalte Europarådet mandag.

Uttalelsen er å anse som en instruks fra Europarådet, som består av kabinettmedlemmer fra hvert av EUs 28 medlemsland, til EU-kommisjonen, EUs utøvende arm og til EUs utenrikstjeneste.

De to organisasjonene er ansvarlige for å utarbeide EUs arktiske strategi, et dokument som beskriver hvilken rolle Brussel ser seg selv spille i regionen.

Also read

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at Ursula von der Leyen tiltrådte som president for kommisjonen i desember.

Von der Leyen har fått beskjed om å videreføre politikken for Arktis som ble utarbeidet i 2016 og av av den forrige EU-kommisjonen, og se på om en oppdatering av denne strategien er nødvendig.

En oppdatering vil sannsynligvis se regionen i et mer utenrikspolitisk perspektiv, sier kilder i EU til Arctic Today. 

I EUs utenrikspolitisk strategi, også den fra 2016, uttales det at EU har en strategisk interesse i regionen, men heller enn å handle på egen hånd for å oppnå sine mål, vil forplikte seg til å jobbe gjennom eksisterende regionale organisasjoner, inkludert Arktisk Råd. 

- En ny strategi vil etter alt å dømme fortsatt understreke at det er de arktiske statene som "bør lede prosessen" i Arktis, ifølge Jari Vilén, seniorrådgiver i Europa- kommisjonen.

Also read

Men, han mener EU blir nødt til "handle mer på egenhånd", for å adressere den økende interessen for regionen fra ikke-arktiske land. 

- Å finne en måte å involvere alle interessenter, ikke bare arktiske interessenter, vil være det store spørsmålet EU vil måtte ta opp, sier han til Arctic Today.

Brussel følger nøye med på det "trekantforholdet" de mener utspiller seg mellom Kina, Russland og USA i Arktis. Og EU vil, ifølge Vilén, svare ved å posisjonere seg som et alternativ til Kina i strategien.

- Kina er i Arktis, og Kina vil fortsette å være i Arktis. Det EU kan tilby er en balanse mellom økonomisk aktivitet og miljøvern, sier han. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: