Grønlands største fiskeri- og sjømatselskaper melder om gode resultater

Havnen i Ilulissat

Havnen i Ilulissat på vestkysten av Grønland. Fiskeri og sjømateksport er blant Grønlands viktigste næringer. (Illustrasjonsfoto: Vincent van Zeijst / Wikimedia Commons).

Til tross for en usikker markedssituasjon og stopp i all eksport av grønlandsk sjømat til Russland, kan Polar Seafood Greenland og Royal Greenland vise til flere positive resultater i 2022. 

Fiskeriselskapet Polar Seafood Greenland AS rapporterer om fortsatt overskudd og en sikker kurs, kommer det fram i en pressemelding fra selskapet. 

Polar Seafood har hovedkontor i hovedstaden Nuuk og er det største privateide fiskeriselskapet på Grønland. Det er også det nest største fiskeriselskapet i landet. 

I 2022 ble konsernets resultat 162 millioner danske kroner etter skatt. Tilsvarende resultat var 174 millioner i 2021. I samme periode har omsetningen gått fra 1,658 milliarder til 1,481 milliarder kroner. 

Til tross for et vanskelig år, oppnådde selskapet et overskudd etter skatt på nivå med 2021, står det i meldingen. 

Videre opplyser selskapet at frasalget av konsernets aktiviteter i Russland var blant det som preget Polar Seafood Greenland i 2022.  

Salget av konsernets aktiviteter i Russland påvirket resultatet negativt med 57 millioner kroner. 

Polar Seafood

Stoppet aktiviteter i Russland

Polar Seafood har hatt medarbeidere på en fabrikk i Russland, men hadde hverken grønlandske eller danske personer ansatt i landet, opplyser Grønlands kringkasting, KNR.

Gjennom det danske datterselskapet Polar Seafood Denmark, er moderselskapet Polar Seafood Greenland medeier av Polar Seafood Russia, som driver en fabrikk sør for Moskva. Ifølge styreleder i Polar Seafoods Henrik Leth eide de 75 prosent av fabrikken, mens den russiske partneren eide 25 prosent. Konsernet var under strekt press for å trekke seg ut av Russland, rapporterte den grønlandske avisa Sermitsiaq i april i fjor.

Nylig kunne avisa melde at Polar Seafood Denmark måtte inkassere et tap på å trekke seg ut av Russland og selge det russiske datterselskapet. Konsernet måtte derfor se overskuddet sitt falle drastisk. 

Salget av aktivitetene i Russland påvirket resultatet i datterselskapet Polar Seafood Denmark negativt i størrelsesorden 57 millioner kroner, ifølge Polar Seafood. 

I etterkant av Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har Polar Seafood, samt Royal Greenland og Iceberg Seafood, også stoppet all eksport av grønlandsk sjømat til Russland.

Russland har tidligere vært et viktig marked for grønlandske fiskeriprodukter. Handelen var mulig ettersom Grønland ikke var underlagt de samme sanksjonene som EU innførte mot Russland siden 2014, da landet annekterte Krym-halvøya i Ukraina.

Økt omsetning for Grønlands største selskap

Fiskeri- og sjømatselskapet Royal Greenland melder også om gode resultater for 2022, til tross for utfordrende internasjonale markeder. Royal Greenland er Grønlands største selskap. 

For Royal Greenland er Europa et av konsernets viktigste markeder. Der har blant annet økende inflasjon og økte energipriser ført til en usikker markedssituasjon og en oppbremsing de siste månedene.

Royal Greenland stoppet også alt salg til det russiske markedet i begynnelsen av mars 2022. Dette førte til et inntektstap på 100 millioner danske kroner.

I fjor oppnådde Royal Greenland likevel et resultat før skatt på 235 millioner danske kroner, med en omsetning på 5,8 milliarder danske kroner, står det i en pressemelding fra selskapet. 

– Dette er et tilfredsstillende resultat, sier Susanne Arfelt Rajamand, administrerende direktør i Royal Greenland. Hun legger til at den positive utviklingen startet i slutten av 2021, etter at salget hadde vært under sterkt press under Covid-19-pandemien.

Omsetningen på 5,8 milliarder danske kroner reflekterer en økning på 2 prosent sammenlignet med 2021.

Selskapet er et av 12 selskaper på Grønland som eies av det grønlandske selvstyret, Grønlands regjering; Naalakkersuisut.

Les også

Nøkkelord