EU styrker tilstedeværelsen på Grønland

Nuuk, Grønland
Grønland er del av kongeriket Danmark, men ikke medlem av EU til tross for at Danmark er EU-medlem. (Foto: Pro Studio).

EU åpner representasjonskontor på Grønland. Unionen ønsker å få en bedre forståelse av Grønland og vise tilstedeværelse i Arktis, presiserer seniorforsker Andreas Raspotnik ved FNI.

EU åpner nå et representasjonskontor i Nuuk på Grønland.

Det er forventet at tre til fire personer vil være ansatt ved kontoret, som skal støtte det pågående samarbeidet og identifisere nye samarbeidsmuligheter mellom Grønland og EU, skriver den grønlandske avisa AG. 

Nyheten om at EU vil åpne et kontor på øya ble varslet i oktober 2021. Nå gjennomfører altså EU-kommisjonen beslutningen, opplyser Per Haugaard, EU-kommisjonens representasjonssjef i Danmark, til AG.

– Tidspunktet er ikke helt bestemt ennå, men jeg regner med at kontoret er etablert senest i begynnelsen av neste år, sier Haugaard.

Knytter kontakt med lokale aktører

Fra et geopolitisk perspektiv gir det mening for EU å åpne et kontor i Arktis, sier seniorforsker Andreas Raspotnik ved Fridtjof Nansen Institutt til High North News. EU har tidligere presisert at det er en geopolitisk nødvendighet å være tilstede i Arktis, sier han. Fra stormakter som USA og Kina blir øya også sett på med stor interesse.

Til tross for at geopolitikk spiller en rolle, mener Raspotnik at åpningen av det nye kontoret i stor grad handler om at unionen vil danne seg et bedre bilde av hva som skjer på øya. 

– EU ønsker å få en bedre forståelse av Grønland, knytte kontakt med og lære fra grønlandske aktører. Unionen støtter regional utvikling gjennom dens mange finansieringsprogrammer og det er på tide at de også viser mer tilstedeværelse, sier han. 

Mineraler og grønn energi

Ifølge avisa AG handler EUs interesse av å styrke båndene til Grønland blant annet om de rike mineralforekomstene på øya og landets muligheter i produksjon og eksport av fornybar, grønn energi. EU har pekt på en rekke mineraler som er avgjørende for EU-landenes grønne omstilling, industri og konkurranseevne overfor omverdenen.

Les også

Nøkkelord